Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję “Wiedza i Innowacje – wiWAT”

Konferencja naukowa wiWAT 2020, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz ósmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Uwzględniając obecną i przewidywaną sytuację epidemiczną w Polsce, konferencja odbędzie się w formie on-line (MS Teams).

Terminarz

  • do 2 listopada 2020 r. – Termin przesyłania zgłoszeń oraz streszczeń referatów
  • do 4 listopada 2020 r. – Akceptacja tematów wystąpień przez organizatorów
  • do 31 grudnia 2020 r. – Ostateczny termin przesyłania pełnej treści referatu
Skip to content