Zapomogi dla studentów

W czasie trwania stanu epidemii zniesiono organicznie do 2 zapomóg w roku akademickim dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek należy wypełnić w systemie USOS, wydrukować, podpisać i przynieść do Sekcji Świadczeń (AW6) lub wysłać na adres Uczelni z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty poświadczające znalezienie się w trudniej sytuacji życiowej. W przypadku wskazania jako powodu stanu epidemii, musi być również wskazany powód znalezienia się w trudnej sytuacji (strata pracy, zmniejszenie zarobków, potrzeba zakupu nowego urządzenia do nauki online (rachunek lub opinia eksperta o zużyciu obecnego sprzętu itp.)

Wysokość zapomogi do 2000 zł.

Więcej informacji na temat świadczeń finansowych dla studentów

Skip to content