AVL Software and Functions GmbH Sp. z o. o. – Oddział w Polsce

AVL Software and Functions GmbH Sp. z o. o. zajmuje się wytwarzaniem systemów sterowania spalinowymi, elektrycznymi i hybrydowymi zespołami napędowymi, wytwarzaniem systemów instrumentalizacji i diagnostyki silników spalinowych oraz systemów symulacji komputerowej.

Dział w Warszawie oferuje kompetencje z zakresu:

  • analizy i opracowywania wymagań dla układów sterowania pojazdów;
  • projektowania i integracji systemów;
  • bezpieczeństwa funkcjonalnego;
  • wytwarzania oprogramowania systemów sterowania wysokiej niezawodności z wykorzystaniem metod Model in the loop, Software in the Loop oraz Hardware in the Loop;
  • projektowania elektroniki dla zastosowań napędów elektrycznych, silników spalinowych oraz skrzyni biegów;
  • testowania i weryfikacji rozwiązań na specjalizowanych stanowiskach testowych;
  • prac rozwojowych w obszarze redukcji zużycia paliwa i emisji spalin.

Branża: Automotive

Kierunki studiów: Elektronika i telekomunikacja, Energetyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria systemów bezzałogowych, Inżynieria materiałowa, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika.

Staże: Przyjmujemy stażystów przez cały rok, na okres min. 3 miesięcy.

Rekrutacja (kontakt): Oferty pracy: https://jobs.avl.com/

Kontakt z działem HR: Inga Pykalo, HR Business Partner (Inga.Pykalo@avl.com)

Strona internetowa: https://www.avl.com/

Skip to content