ABW – rekrutuje…

Branża: ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego

Obecnie trwa nabór na różne stanowiska. Nie czekaj. Zgłoś się już dziś !!!

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się :

zwalczaniem m.in.: terroryzmu, szpiegostwa, przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa


• cyberbezpieczeństwem systemów teleinformatycznych organów państwa oraz instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej


• uzyskiwaniem, analizowaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa państwa

Kluczowe kompetencje:

Różnorodność zadań realizowanych przez ABW powoduje, że poszukujemy studentów i absolwentów szkół wyższych, zarówno kierunków technicznych, humanistycznych, przyrodniczych jak i językowych.

Rekrutacja :

jest wieloetapowa i rozpoczyna się od przesłania CV na e-mail: biurokadr1@abw.gov.pl

Skip to content