Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Dla kogo? Studentów i absolwentów, osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych i firm Na co? Podjęcie działalności gospodarczej, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz bezpłatne usługi doradztwa lub szkoleń …

Wsparcie kierujemy do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – kto może skorzystać:

 • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – kto może skorzystać:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkola i szkoły,
 • żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.
Co zyskujesz korzystając z programu?
 1. Doradztwo na etapie wnioskowania o wsparcie
 2. Pomoc w wyborze właściwego zabezpieczenia
 3. Jedne z najlepszych warunków finansowania na rynku
 4. Dostępność na terenie całej Polski
 5. Doradztwo po zawarciu umowy pożyczki
 6. Możliwość uzyskania umorzenia pożyczki

Dowiedz się więcej na stronie : https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Skip to content