INFRACERT TSI Sp. z.o.o.

infracert LOGO

Jesteśmy polską jednostką specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Posiadamy status Jednostki Notyfikowanej nr NB 2738 oraz Jednostki Wyznaczonej DeBo działającej w obszarze dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Posiadamy pełne uprawnienia do realizacji procesów w obszarze wszystkich podsystemów i składników interoperacyjności, w tym: „Infrastruktura”, „Energia”, „Sterowanie” oraz „Tabor”. NFRACERT TSI jest również polską Jednostką Inspekcyjną, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji nr AK 034. Działamy w oparciu o wdrożone wewnętrzne procedury, zgodne z wymaganiami dokumentów normatywnych, w tym m.in.: PN-EN ISO/IEC 17020 – wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje oraz Rozporządzeniem nr 402/2013 w sprawie Wyceny i oceny ryzyka w transporcie kolejowym.

Do Departamentu Certyfikacji chcielibyśmy przyjąć 2-3 osoby z poniższych kierunków studiów:

•            elektronika i telekomunikacja,

•            energetyka,

•            budownictwo zrównoważone,

•            eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

•            infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny,

Ponadto Infracert TSI aktywnie wdraża projekty technologiczne zwiększające bezpieczeństwo przejazdów, komfort pasażerów, a także optymalizujące zużycie energii przez EZT. Opracowywane przez nas rozwiązania powstają we współpracy Kolejami Śląskimi, a następnie są wdrażane u czołowych polskich przewoźników, takich jak Koleje Mazowieckie czy Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

W związku z tym do Departamentu Rozwoju i Techniki chcielibyśmy również przyjąć 2-3 osoby na praktyki z kierunków:

•            informatyka,

•            inżynieria bezpieczeństwa,

•            inżynieria systemów bezzałogowych,

•            kryptologia i cyberbezpieczeństwo,

Wymagania i oczekiwania stawiane studentom w czasie odbywania praktyk:

– komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

– duża motywacja do pracy

– łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu

– życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi

– doskonałe zarządzanie czasem i terminowość

– świetna organizacja pracy (także przy pracy zdalnej)

– wysoka kultura osobista

– chęć do nauki i samorozwoju

– prawo jazdy kat. B

Dodatkowo, jeśli chodzi o staż w Departamencie Certyfikacji to nie wymagamy doświadczenia w obszarze kolejowym, ale mile widziane są osoby ze znajomością zasad funkcjonowania rynku transportu kolejowego oraz osoby, które interesują się szeroko rozumianym transportem szynowym.

W przypadku stażu dla studentów ze studiów informatycznych i pokrewnych w Departamencie Techniki i Rozwoju, dodatkowe wymagania jakie stawia firma to:

  • znajomość JavaScript (TypeScript) lub Python
  • doświadczenie w inżynierii wymagań i przygotowywaniu dokumentacji projektowej
  • mile widziana znajomość i doświadczenie w React.js lub Django/Flask
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Ze swojej strony jesteśmy w stanie zaproponować praktyki w oparciu o umowę zlecenie.

Szczegółowe warunki współpracy oraz wynagrodzenia byłyby ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi kandydatami.

Ponadto odbyte praktyki w naszej firmie to możliwość późniejszego zatrudnienia na pełen etat w oparciu o Umowę o Pracę.

Zapraszamy

Skip to content