Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

WPG LOGO

Wymagania i oczekiwania stawiane studentom:

Jesteśmy firmą geodezyjną w związku z powyższym chętnie przyjmiemy na praktyki studentów z wydziału geodezji.

Studentów poprosimy o przesłanie CV i podanie terminu w jakim będą chcieli odbyć praktyki. Praktyki są bezpłatne.

Przed rozpoczęciem praktyk poprosimy o dostarczenie z Uczelni porozumienia z podpisem osoby kierującej.

Przed rozpoczęciem praktyk studenci przeszkoleni zostaną w zakresie BHP na koszt firmy.

Zapraszamy

Skip to content