YKK Poland sp. z o.o
poszukuje na stanowisko
Młodszy Inżynier Rozwoju Procesu

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• wykształcenie wyższe techniczne: Automatyka – Robotyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn (lub w trakcie studiów)
• mile widziane doświadczenie w Dziale Utrzymania Ruchu w firmie produkcyjnej
• mile widziane świadectwo kwalifikacyjne E1 iE2
• język angielski na poziomie dobrym-B1
• dobra znajomość MS Office

Obowiązki

• prowadzenie działań mających na celu polepszenie stanu technicznego maszyn i urządzeń, niezbędne dla zapewnienia zgodności procesów produkcyjnych z obowiązującymi systemami jakości oraz zasadami BHP i 5S
• uczestnictwo w pracach modernizacji maszyn i urządzeń celem optymalizacji linii produkcyjnych
• analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych
• zamawianie części zamiennych do maszyn, prowadzenie magazynu części zamiennych (sprawdza i kontroluje ich stan)
• uczestnictwo w procesie szkoleniowym pracowników utrzymania ruchu
• prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• ciekawa praca umożliwiająca rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia;
• umowę o pracę na pełen etat;
• praca od Pon. do Pt. w godzinach 8:15 – 16:30
• pakiet socjalny;
• pakiet medyczny;
• dofinansowanie do karty Multisport.

Sposób aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres paulina_wisniewska@ykk.pl
w temacie wpisując „Młodszy Inżynier Rozwoju Procesu” lub dostarczenie do biura firmy w Pogorzałkach przy ulicy Tarczyńskiej 119, 96-320 Mszczonów w godzinach od 8:30 do 16:30.

Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Młodszy Inżynier Rozwoju Procesu uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Inżynier Rozwoju Procesu.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej
w skrócie RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
8. Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Zamieszczone przez: Biuro Karier