Vigo System S.A.
poszukuje na stanowisko
Młodszy Specjalista Help Desk

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

● znajomości budowy, działania oraz konfiguracji komputerów
● praktyki w realizacji prac zleconych w obszarze wsparcia użytkowników programów i aplikacji
● zorientowania na ciągły proces usprawnień
● gotowości do spełnienie wymagań klienta i podejmowanie starań, aby wykraczać poza jego oczekiwania
● umiejętności budowania relacji służących współpracy i nastawienie na rozwiązania prowadzące do osiągania wspólnych celów

Obowiązki

● wsparcie pracowników w rozwiązywaniu bieżących problemów informatycznych
● obsługa systemu zgłoszeń (rejestrowanie, rozwiązywanie i przekazywanie do wyższych linii wsparcia)
● zlecanie zakupów sprzętu i oprogramowania

Dodatkowe informacje

● zatrudnienie na umowę o pracę w polskiej firmie o kulturze organizacyjnej promującej rodzinne wartości i wysoką jakość
● profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką Mentora
● możliwość wpływania na kształt prowadzonych działań
● pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, lekcje języka angielskiego w firmie, ZFŚS)
● work life balance i promocję zdrowego stylu życia

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z wymaganą klauzulą
(treść klauzuli poniżej),
na adres:
rekrutacja@vigo.com.pl

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. 


Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości następujących informacji: 

1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem. 

2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się̨ w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ulicy Poznańskiej 129/133. 

3. Można skontaktować się̨ z Administratorem przez kontakt ado@vigo.com.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane są̨ wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz
do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. 

5. Dane będą̨ przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną̨ usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


(niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się̨ z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym)

Zamieszczone przez: Biuro Karier