PIT-RADWAR.S.A.
poszukuje na stanowisko
Projektant (K/M) Nr Ref. 81/2018/WZ.2

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, automatyka, informatyka lub studenci ostatniego roku w/w kierunków;
• Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz schematów urządzeń elektronicznych;
• Umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową do pomiaru wielkości elektrycznych
(w tym mikrofalowych, np. analizator sieci);
• Znajomość symulatorów CAD (ADS Momentum, CST);
• Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej;
• Zdolności manualne, szczególnie w obsłudze narzędzi lutowniczych i montażu;
• Gotowość do wyjazdów służbowych (w tym zagranicznych);
• Posiadanie predyspozycji do pracy w zespole;
• Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:
• Doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta;
• Praktyczna znajomość procesu projektowania urządzeń elektronicznych;
• Znajomość innych symulatorów 3D, np. HFSS, Feko, itp.;
• Umiejętność prowadzenia rozmów technicznych w języku angielskim.

Obowiązki

• Projektowanie obwodów elektronicznych (w tym mikrofalowych) – środowisko Altium Desiner, ADS Momentum, ACAD;
• Projektowanie anten i szyków antenowych – środowisko CST, Magus, Matlab
• Uruchamianie, strojenie, integracja oraz badania elektronicznych układów mikrofalowych
i współpracujących (urządzenia radiolokacyjne);
• Udział w pracach przygotowawczych do badań, np. wykonywanie niezbędnego okablowania, montaż elementów elektronicznych, zestawienie stanowiska pomiarowego;
• Udział w procesie projektowania, uruchamiania i serwisie wyrobów wyższego rzędu (praca zespołowa);
• Opracowywanie dokumentów niezbędnych do wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów;
• Opracowywanie programów badań elektrycznych i mechano-klimatycznych zaprojektowanych wyrobów.

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
• pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
• podstawową opiekę medyczną,
• pakiet socjalny.

Sposób aplikowania

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem Rekrutacja oraz Nr Ref. 81/2018/WZ.2 ogłoszenia, w terminie do dnia: 31.01.2019r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Zamieszczone przez: PIT-RADWAR.S.A.