PIT-RADWAR.S.A.
poszukuje na stanowisko
Projektant Nr Ref. 2/2019

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• wykształcenie wyższe techniczne (II stopnia), kierunek elektronika i telekomunikacja,
• posiadanie wiedzy z zakresu:
 architektury stacjonarnych i mobilnych systemów łączności,
 urządzeń łączności i konfiguracji sieci,
 zagadnień związanych z łącznością przewodową i bezprzewodową,
 nowoczesnej techniki wojskowej,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej z zakresu telekomunikacji i elektroniki,
• posiadanie predyspozycji do pracy w zespole,
• chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności oraz publikowania własnego dorobku naukowego,
• zainteresowanie realizacją prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie urządzeń i systemów obronnych (bezpieczeństwa),
• umiejętność wykonywania zadań w ściśle określonym terminie,
• umiejętność raportowania stanu zadań oraz oceny ryzyka ich realizacji,
• zainteresowania z zakresu: sprzętu komputerowego, optoelektroniki, rozwiązań bezprzewodowych (propagacji fal elektromagnetycznych).
• Obywatelstwo polskie.

Obowiązki

• udział w pracach badawczo – rozwojowych, wdrożeniowych z zakresu systemów teleinformatycznych (np. bezzałogowych statków powietrznych, elementów uzbrojenia),
• udział w badaniach obiektów systemu oraz w integracji systemów w lokalizacjach użytkowników,
• konfiguracji sprzętu teleinformatycznego oraz jego adaptacja do zaproponowanych rozwiązań,
• opieka nad obiektami i urządzeniami wymienionych systemów,
• prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem,
• udział w testach i badaniach,
• prezentowanie wyników pracy na forum publicznym.

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
• pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
• opiekę medyczną,
• pakiet socjalny.

Sposób aplikowania

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz nr Ref. 2/2019r., w terminie do dnia: 04.02.2019r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę /Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: rekrutacja@pitradwar.com.

Zamieszczone przez: PIT-RADWAR.S.A.