PIT-RADWAR.S.A.
poszukuje na stanowisko
Projektant Układów Mikrofalowych (K/M) Ref.95/2018/WZ.2

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektronika, radiokomunikacja, radioelektronika lub pokrewne.
• Znajomość zagadnień związanych z elektromagnetyzmem, np.: projektowanie anten, zagadnienia propagacji fal radiowych, projektowanie biernych i/lub aktywnych układów mikrofalowych, zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
• Umiejętność obsługi pakietów obliczeniowych, takich jak Matlab oraz symulatorów elektromagnetycznych np.: CST Microwave Studio, QWED Quickwave, FEKO, AWR Microwave Office.
• Umiejętność obsługi aparatury pomiarowej takiej jak: wektorowy analizator obwodów (VNA), analizator widma, generatora sygnałów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i czytanie dokumentacji technicznej.
• Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole.
• Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.
• Prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowym atutem będzie:
• Doświadczenie w projektowaniu, uruchomieniu i pomiarach elementów mikrofalowych.

Obowiązki

• Projektowanie anten oraz elementów mikrofalowych przeznaczonych do podzespołów i urządzeń finalnych (filtry, cyrkulatory, sprzęgacze, dzielniki mocy).
• Realizacja prac uruchomieniowych elementów mikrofalowych.
• Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej w zakresie pomiaru anten oraz elementów mikrofalowych.
• Udział we wdrożeniu i eksploatacji projektowanych i konstruowanych podzespołów oraz prowadzenie lub udział w badaniach prototypowych, próbach technologicznych i badaniach zdawczo-odbiorczych.
• Udział w opracowywaniu: projektów wstępnych, koncepcyjnych, wytycznych konstrukcyjnych, warunków technicznych oraz współpraca przy opracowywaniu dokumentacji konstrukcyjnej.

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
• pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
• opiekę medyczną,
• pakiet socjalny.

Sposób aplikowania

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 95/2018/WZ.2

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę /Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: rekrutacja@pitradwar.com

Zamieszczone przez: PIT-RADWAR.S.A.