Accenture
poszukuje na stanowisko
SAS Administrator Developer (insurance sector)

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

Czego od Ciebie oczekujemy?
• Bardzo dobrej znajomość SQL
• Dobrej znajomości zagadnień bazodanowych
• Znajomości narzędzi i technologii SAS
• Znajomości systemów operacyjnych klasy Unix (w tym BASH/SH)
• Znajmości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Obowiązki

Czym będziesz się zajmować?
• Weźmiesz udział w projektach rozwojowych, transformacyjnych i migracyjnych dla instytucji finansowych
• Będziesz uczestniczyć w rozwoju i administracji dużych hurtowni danych oraz systemów analitycznych klasy CRM
• Będziesz projektować i implementować procesy ETL z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i platform

Dodatkowe informacje

Co możemy Ci zapewnić?
• Pracę przy największych transformacjach biznesowych firm w Polsce
• Międzynarodowe szkolenia wyjazdowe i naukę metodologii Accenture
• Projekty dopasowane do oczekiwań - migracje między branżami i zadaniami
• Dwuetapowy proces rekrutacji
• Benefity pracownicze: prywatna opieka medyczna, karta multisport, karta lunchowa, ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków, korporacyjna karta kredytowa

Sposób aplikowania

Prosimy wysyłać CV na adres: j.lech-wojtasik@accenture.com

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Zamieszczone przez: Accenture