PIT-RADWAR.S.A.
poszukuje na stanowisko
Samodzielny konstruktor (K/M) Ref.18/2019

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• Wykształcenie wyższe techniczne (Mechanika, Mechatronika, Elektronika);
• Wykształcenie średnie o kierunku elektronicznym, znajomość zagadnień elektronicznych;
• Bardzo dobra znajomość oprogramowania: Altium Designer i Inventor;
• Znajomość zagadnień z dziedziny elektroniki ogólnej;
• Znajomość języków obcych (angielski, niemiecki) na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej;
• Komunikatywność i samodzielność w działaniu;
• Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:
• Znajomość i doświadczenie w pracy z oprogramowaniem: PROTEL, Altium Designer, P-CAD, ALLEGRO, PADS/EXPEDITION by MG;
• Znajomość programów do zarządzania dokumentacją i plikami typu PDM.

Obowiązki

• Projektowanie płytek drukowanych PCB z wykorzystaniem Altium Designer;
• Projektowanie części i zespołów mechanicznych z wykorzystaniem Inventor;
• Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej z wykorzystaniem systemów CAD;
• Współpraca z Działem Technologicznym w procesie projektowania;
• Udzielanie wyjaśnień w zakresie produkcji wyrobu;
• Wprowadzanie zmian w dokumentacji konstrukcyjnej;
• Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wdrażaniem i wytwarzaniem wyrobu;
• Śledzenie rozwiązań i bazy materiałowo-technicznej w zakresie realizowanych prac;
• Współpraca przy opracowywaniu założeń technicznych i wytycznych konstrukcyjnych (proponowanie rozwiązań);
• Wykonywanie modeli i makiet w celu optymalizacji konstrukcji;
• Opracowywanie fragmentów dokumentacji eksploatacyjnej.

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
• pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
• opiekę medyczną,
• pakiet socjalny.

Sposób aplikowania

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 18/2019.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051) przy ul. Poligonowej 30, zwana dalej „PIT-RADWAR S.A.”, „Administratorem”;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w PIT-RADWAR S.A. należy kontaktować się z Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej pod numerem telefonu 22) 540-22-02, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych:
a) w celach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A.
b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A.
4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia;
5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, zgodnie z wyrażoną zgodą:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w PIT-RADWAR S.A – do zakończenia procesu rekrutacji,
b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od wyrażenia zgody lub do momentu cofnięcia zgody;
6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych;
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych innych odbiorców oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIT-RADWAR S.A. pod numerem telefonu 22) 540-22-02, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji.

Zamieszczone przez: PIT-RADWAR.S.A.