PIT-RADWAR.S.A.
poszukuje na stanowisko
Projektant (K/M) Nr Ref.2/2019/WZ

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• wykształcenie wyższe techniczne (II stopnia), kierunek elektronika i telekomunikacja,
• posiadanie wiedzy z zakresu:
 architektury stacjonarnych i mobilnych systemów łączności,
 urządzeń łączności i konfiguracji sieci,
 zagadnień związanych z łącznością przewodową i bezprzewodową,
 nowoczesnej techniki wojskowej,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej z zakresu telekomunikacji i elektroniki,
• posiadanie predyspozycji do pracy w zespole,
• chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności oraz publikowania własnego dorobku naukowego,
• zainteresowanie realizacją prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie urządzeń i systemów obronnych (bezpieczeństwa),
• umiejętność wykonywania zadań w ściśle określonym terminie,
• umiejętność raportowania stanu zadań oraz oceny ryzyka ich realizacji,
• zainteresowania z zakresu: sprzętu komputerowego, optoelektroniki, rozwiązań bezprzewodowych (propagacji fal elektromagnetycznych).
• Obywatelstwo polskie.

Obowiązki

• udział w pracach badawczo – rozwojowych, wdrożeniowych z zakresu systemów teleinformatycznych (np. bezzałogowych statków powietrznych, elementów uzbrojenia),
• udział w badaniach obiektów systemu oraz w integracji systemów w lokalizacjach użytkowników,
• konfiguracji sprzętu teleinformatycznego oraz jego adaptacja do zaproponowanych rozwiązań,
• opieka nad obiektami i urządzeniami wymienionych systemów,
• prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem,
• udział w testach i badaniach,
• prezentowanie wyników pracy na forum publicznym.

Dodatkowe informacje

Sposób aplikowania


Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz nr Ref. 2/2019/WZ, w terminie do dnia: 11.03.2019r.

Zamieszczone przez: PIT-RADWAR.S.A.