Uniwersytet Warszawski
poszukuje na stanowisko
Inżynier infrastruktury Data Center

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

ICM UW, ośrodek naukowy działający w obszarze obliczeń z wykorzystaniem superkomputerów oraz badań naukowych wykorzystujących infrastrukturę HPC, poszukuje inżyniera infrastruktury Data Center do mieszczącego się na warszawskiej Białołęce Centrum Technologii ICM UW.

Oczekujemy:
 wyższego wykształcenia kierunkowego: elektrotechnika, elektronika, automatyka lub pokrewne- ewentualnie student ostatniego roku studiów;
 umiejętności czytania schematów oraz projektów elektrycznych i instalacji sanitarnych;
 znajomości zasad działania urządzeń: UPS, pompa hydrauliczna, chiller, wentylacja mechaniczna, PLC, klimatyzacja precyzyjnej, prądnica;
 podstawowej wiedzy z zakresu obsługi systemu LINUX i działania sieci komputerowych;
 umiejętności podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 zaangażowania i samodzielności;
 umiejętności pracy w zespole;
 znajomości języka angielskiego umożliwiającej porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowym atutem będą:
 umiejętność diagnozowania usterek instalacji elektrycznych oraz układów elektronicznych;
 praktyczna znajomość co najmniej jednego z języków: C++, PHP, JavaScript;
 doświadczenie w dziedzinie utrzymania instalacji przemysłowych;
 programowanie PLC (Saia, B&R) i SCADA;
 uprawnienia elektryczne G1 D do 20 kV.

Obowiązki

Zadania:
 utrzymanie w ruchu infrastruktury technicznej Data Center – w tym systemy chłodzenia, zasilania, ppoż, BMS;
 monitorowanie oraz planowanie pracy infrastruktury w CT ICM, prowadzenie dokumentacji;
 uczestnictwo w pracach rozwojowych infrastruktury IT;
 organizacja oraz nadzór nad pracami serwisów zewnętrznych;
 prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie obsługi urządzeń infrastruktury ICT;
 rozwój infrastruktury pod kątem nowych technologii i optymalizacji rozwiązań.

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
 pracę w środowisku akademickim w obszarze technologii HPC i Data Center obejmujących: systemy obliczeniowe HPC, systemy zarządzania infrastrukturą energetyczną i systemami klimatyzacji precyzyjnej;
 pracę w nowoczesnym, uruchomionym w 2016 roku Data Center;
 współdziałanie z doświadczonym i dynamicznym zespołem;
 możliwość elastycznej organizacji pracy.

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
 CV/resume,
 list motywacyjny przedstawiający kwalifikacje wymagane do objęcia stanowiska i odnoszący się do szczegółów niniejszego ogłoszenia, na adres rekrutacja@icm.edu.pl

ICM UW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na Uniwersytecie Warszawskim.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22.1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
UWAGA: PROSIMY O ZAMIESZCZENIE W PODANIU KLAUZULY ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na Uniwersytecie Warszawskim.
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.

Zamieszczone przez: Biuro Karier