Taxus IT
poszukuje na stanowisko
Java Developer

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

-Znajomość języka programowania Java
-Znajomość Java script (przynajmniej jeden framework: ExtJS, Angular, ReactJS itp.)
-Znajomość relacyjnych baz danych i SQL
-Samodzielność, skrupulatność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność współpracy i pracy w zespole

Obowiązki

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prace programistyczne przy utrzymaniu istniejących i tworzeniu nowych rozwiązań informatycznych związanych z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska i leśnictwie.

Projekt I (główny):
Budowa systemu gromadzenia ankiet i analizy danych z wykorzystaniem aplikacji web oraz aplikacji mobilnej.
Technologie:
Backend:
- Java 11
- Spring Boot, Spring Security
- JDBC, myBatis
- baza PostgreSQL
- RHEL OS
- Jenkins
- Gradle
Frontend:
- JavaScript,
- ReactJS,
- Redux

Zespół 5 osobowy, projekt prowadzony w metodyce (Scrum). System jest w trakcie budowy. Bieżące zadania polegają na tworzeniu zaplanowanych funkcjonalności.


Projekt II (dodatkowy)

Wdrażanie i utrzymanie systemu ERP dedykowanego dla leśnictwa.

Backend:
- Java 7,
- Restlet,
- JDBC,
- JasperReports
- PostgreSQL
- RHEL OS
- Jenkins
- Gradle

Frontend:
- ExtJS 5
- OpenLayers
- GeoServer

Zespół 4 osobowy. Bieżące zadania to utrzymanie i rozwój systemu oraz obsługa nowych wdrożeń.

Dodatkowe informacje

Firma TAXUS IT powstała w marcu 2013 roku jako spółka córka TAXUS SI. Jesteśmy zorientowani na nowoczesne technologie i wyspecjalizowane oprogramowanie. Doświadczenie oraz wiedzę zdobytą w spółce matce wykorzystujemy w nowych projektach.
Dzisiaj, jako załoga nowoczesnej firmy dostarczamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania. Głównymi odbiorcami naszych produktów są instytucje zajmujące się szeroko pojętą ochroną przyrody takie jak: leśnictwo, ochrona środowiska itp.

Sposób aplikowania

Aplikacje prosimy przesyłać na adres email: rekrutacja@taxusit.com.pl

Zamieszczone przez: Taxus SI