Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
poszukuje na stanowisko
Główny specjalista ds. analiz w Wydziale Systemu Wynagradzania i Budżetu w Departamencie Służby Cywilnej

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

- Wykształcenie: wyższe
- powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych
- wiedza z zakresu: statystyki, w tym metod statystycznych i wnioskowania statystycznego, przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów dotyczących kształtowania wynagrodzeń w służbie cywilnej
- umiejętności: obsługi programów MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
- kompetencje miękkie: myślenie analityczne, komunikacja, kreatywność, współpraca, negocjowanie, wystąpienia publiczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Obowiązki

- sporządzanie analiz, w tym analiz ilościowych oraz tworzenie raportów, opinii i rekomendacji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w służbie cywilnej na tle rynku pracy
- pozyskiwanie i gromadzenie danych w obszarze zatrudnienia i wynagrodzeń w służbie cywilnej, w tym wspieranie procesów sprawozdawczych Szefa Służby Cywilnej
- dokonywanie ocen projektowanych regulacji w zakresie wynagrodzeń, w tym m.in. założeń projektów aktów prawnych, wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk oraz przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań
- przygotowywanie opinii oraz odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania interesariuszy w zakresie poziomu, struktury i dynamiki zatrudnienia oraz wynagrodzeń w służbie cywilnej, a także przygotowywanie prezentacji w tym obszarze
- udział we wdrażaniu rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń
- opracowywanie założeń i prowadzenie badań ilościowych na temat stanu służby cywilnej, w szczególności w obszarze zatrudnienia i wynagrodzeń

Wymagania dodatkowe:
- Wykształcenie: wyższe społeczne lub ścisłe w dyscyplinie naukowej przewidującej przygotowanie ze statystyki lub ekonometrii
- powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego we wdrażaniu narzędzi w obszarze wynagrodzeń
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1
- wiedza z zakresu: przepisów dot. systemów wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, prawa pracy w obszarze wynagrodzeń oraz przepisów ustawy o finansach publicznych
- umiejętności: obsługi programów do analizy i prezentacji danych (jeden z: R, SPSS)

Dodatkowe informacje

Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 5 175,00 zł brutto (tj. mnożnik około 2,7 ),
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
• możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych,
• dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
• dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Sposób aplikowania

Więcej na temat rekrutacji - https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-specjalista,52019

Zamieszczone przez: Biuro Karier