LOT AMS
poszukuje na stanowisko
Specjalista ds. Projektów Unijnych (Nr ref: TBA/08/2019)

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne,
prawnicze lub ekonomiczne)
• Min. 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku, w tym 2 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów UE
• Znajomość programów operacyjnych i tematyki
związanej z realizacją projektów UE (EFS, EFRR)
• Znajomość systemu SL2014
• Zdolności organizacyjne, samodzielność w działaniu
• Odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność
• Znajomość branży lotniczej będzie dodatkowym atutem

Obowiązki

Zadania:
• Opracowywanie dokumentacji związanej
z realizowanym projektem i postępowań
o udzielenie zamówień (zapytania ofertowe,
ogłoszenia o zamówieniu, protokoły z postępowań itp.)
• Rozliczanie wydatków w projektach dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej
•przygotowywanie wniosków o płatność, aktualizacje budżetów, harmonogramów płatności, itp.),
• Prowadzenia strategicznych projektów inwestycyjnych Spółki
• Sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz w zakresie realizowanych projektów
• Przygotowywanie, pozyskiwanie i weryfikacja
dokumentów dotyczących rozliczanych projektów

Dodatkowe informacje

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

Oferujemy:
• Elastyczne formy zatrudnienia
• Stałe wynagrodzenie i premia miesięczna uzależniona od osiąganych wyników
• Profesjonalny program szkoleniowy
• Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko).

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=493915f3ee7d4ff995e3282b6a838326

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Zamieszczone przez: Biuro Karier