LOT AMS
poszukuje na stanowisko
Młodszy specjalista ds. szkoleń (Nr ref: TQQT/07/2019)

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• Wykształcenie średnie techniczne
• Znajomość języka angielskiego min. B1
• Obsługa Pakietu Office
• Zaangażowanie, dokładność i samodzielność w działaniu

Obowiązki

• Organizacja i stały nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych uczniów szkół lotniczych
• Nadzór nad prawidłowym wyposażeniem stanowisk szkoleniowych, z uwzględnieniem wymagań BHP, w niezbędne urządzenia, materiały i dokumentację techniczną
• Nadzór nad szkoleniami i upoważnieniami instruktorów praktycznej nauki zawodu
• Prowadzenie ewidencji dodatkowych szkoleniowych dla instruktorów
• Współpraca ze szkołami lotniczymi kierującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu w zakre-sie opracowywania harmonogramów praktyk,
refundowania dodatków szkoleniowych, kosz-tów odzieży roboczej i środków BHP
• Nadzór nad infrastrukturą i wyposażeniem sal
wykładowych sekcji szkolenia

Dodatkowe informacje

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

Oferujemy:
• Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
• Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
• Elastyczne formy zatrudnienia

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko).

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=174e6e7944a34c6787e2393f176937be

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Zamieszczone przez: Biuro Karier