LOT AMS
poszukuje na stanowisko
Administrator Aplikacji/Inżynier Systemów IT

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• Wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne
• Znajomość baz danych: MS SQL, Sybase, Oracle
• Ogólna znajomość środowisk Windows i Linux
• Angielski minimum poziom B1
• Umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań i skuteczna realizacja celów zespołowych oraz indywidualnych
• Dyspozycyjność, odporność na stres

Obowiązki

• Administracja aplikacją TETA Constellation (Logistyka, FK, Obieg dokumentów) oraz AMOS, w tym m.in.:
• Instalacja aktualizacji
• Projektowanie i tworzenie raportów
• Tworzenie i modyfikacja interfejsów wymiany danych
• Współpraca z dostawcami systemów
• Dbanie o bezpieczeństwo sieci i systemów IT
• Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań
• Rozwiązywanie incydentów związanych z działaniem systemów informatycznych

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
• Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
• Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
• Elastyczne formy zatrudnienia

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą formularza - https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1c2957b34ed041f1af10d406b00a77e4.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Zamieszczone przez: Biuro Karier