Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
poszukuje na stanowisko
technik / specjalista w Laboratorium Izotopów Stabilnych w Ośrodku Badawczym w Warszawie

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

- Wykształcenie średnie lub wyższe, w zakresie nauk o Ziemi, chemii lub fizyki,
- Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium,
- Dobra znajomość języka angielskiego,
- Odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Obowiązki

Opis stanowiska:
- Przygotowywanie próbek do analiz izotopowych,
- Wykonywanie analiz przy wykorzystaniu spektrometrów mas połączonych z urządzeniami peryferyjnymi,
- Prowadzenie drobnych prac serwisowych aparatury laboratoryjnej,
- Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
- Udział w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut.

Dodatkowe informacje

Miejsce pracy: Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie, adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, woj. mazowieckie

Oferujemy:
- Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
- Stabilne warunki zatrudnienia w jednostce naukowo-badawczej,
- Proces wdrożenia do laboratorium oraz na stanowisko pracy,
- Ciekawą pracę z nowoczesnymi urządzeniami laboratoryjnymi, udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Instytut,
- Możliwość rozwoju kompetencji związanych z pracą w laboratorium.

Planowany początek zatrudnienia: 2 marca 2020 roku

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny oraz oświadczenie nt. danych osobowych (wzór poniżej) na adres e-mail mkrajcarz@twarda.pan.pl z tytułem „technik” do dnia 20 lutego 2020 r.

Informacja RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r., zwanego dalej RODO, Instytut Nauk Geologicznych PAN informuje, że:
- administratorem danych osobowych przesłanych przez kandydatów (dalej: dane osobowe) jest Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej ING PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 51/55 00-818;
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w ING PAN: ingpan@twarda.pan.pl – w temacie prosimy wpisywać RODO i rodzaj sprawy;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;
- odbiorcą danych osobowych będzie ING PAN;
- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres do sześciu lat do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych;
- każdy zgłaszający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- kandydat ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie przez kandydata danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i udziału w niej.

Kandydat jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie kandydatury.

OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO APLIKACJI:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, Instytut Nauk Geologicznych PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 51/55 numer REGON 000326345, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zamieszczone przez: Biuro Karier