X-Trade Brokers DM S.A.
poszukuje na stanowisko
Staż w Dziale Analiz

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

Ukończony III rok studiów (preferowane kierunki o profilu ekonomicznym)
Bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji na rynkach finansowych
Biegła znajomość języka angielskiego
Biegła znajomość MS Excel
Doświadczenie w inwestowaniu na własny rachunek będzie dodatkowym atutem

Obowiązki

Udział w bieżących zadaniach Działu Analiz
Udział w przygotowywaniu analiz par walutowych, surowców i indeksów giełdowych
Praca z terminalem Bloomberg i bazami danych
Przygotowywanie bieżących komentarzy rynkowych

Dodatkowe informacje

wynagrodzenie za staż
możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej działającej na rynku międzynarodowym
udział w interesujących i pełnych wyzwań projektach
możliwość kontynuacji współpracy na podstawie umowy o pracę
STAŻ 3 - 6 MIESIĘCY

Benefity:
Prywatna opieka medyczna
Ubezpieczenie grupowe
Krata Multisport
Owocowe czwartki
Platforma do nauki języka angielskiego
Dofinansowanie kursów i szkoleń

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w X-Trade BrokersDom Maklerski S.A. : https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0099/07/information_hr_pl_54e9dd70b9.pdf

Administratorem danych jest X-Trade Brokers DM S.A.. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X-Trade Brokers DM S.A.. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez X-Trade Brokers DM S.A..

Sposób aplikowania

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=857c332de730482aaaeb53d6625dfa9f

Zamieszczone przez: X-Trade Brokers DM S.A.