Kontakt

Sekcja Doradztwa Zawodowego dla Studentów, Doktorantów i Absolwentów WAT - "Biuro Karier"

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

pokój 89, budynek 100 ("Sztab")

tel. 261 837 274
e-mail: kariera@wat.edu.pl