KATALOG PRACODAWCÓW 2022 JUŻ WKRÓTCE.
 
Katalog Pracodawców zostanie opublikowany na stronie Biura Karier (https://kariera.wat.edu.pl/), w kanałach cyfrowych mediów społecznościowych oraz rozesłany do wszystkich studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Wersja papierowa będzie dostępna w Biurze Karier oraz dystrybuowana na terenie WAT.
Skip to content