Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę dyplomową dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej

Już po raz drugi absolwenci studiów cywilnych i wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej mogą wziąć udział w konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Konkurs skierowany jest do studentów cywilnych i wojskowych ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych studentów i motywowanie ich do dalszego aktywnego rozwoju naukowego i zawodowego, a także promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa oraz zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie.

Przy ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę, m.in. zgodność pracy z zakresem tematycznym konkursu, oryginalność ujęcia tematu, wartość merytoryczna wykorzystanych źródeł oraz innowacyjność tematyki.

Organizatorem konkursu jest Szef Służy Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Termin złożenia pracy konkursowej mija 22 lipca 2024 r.

Prace konkursowe należy składać do Biura Karier Wojskowej Akademii Technicznej – p. 89 bud. 100.

Regulamin konkursu w dostępny w załączniku.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Barbara Golba – barbara.golba@wat.edu.pl.

Skip to content