12 TOL w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: Starszy referent w specjalności kosztorysant budowlany 

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa 12 Terenowy Oddział Lotniskowy

12 TOL w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:

      Starszy referent w specjalności kosztorysant budowlany

  • Zarobki:

Ø  3200 + 20% premia reg. + nagroda roczna + dodatek staż.
i nagroda jubileuszowa wg. uprawnień.

  • Wymagania:

Ø  wykształcenie co najmniej średnie – kierunek/specjalność budowlana/kosztorysant;

Ø  MINIMUM 3 LAT – UDOKUMENTOWANE – PREFEROWANY STAŻ PRACY W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ na stanowiskach związanych z wyceną, kosztorysowaniem, remontami, budownictwem itp.;

Ø  obywatelstwo polskie

  • Oczekiwania:

Ø  umiejętność posługiwania się w praktyce pakietem  MS Office

Ø  umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym

Ø  umiejętność pracy w grupie

Miejsce i termin składania CV oraz listu motywacyjnego:

  • 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa lub mailowo pod adresem: 12tol@ron.mil.pl
  • Termin składania dokumentów do  31.08.2021 r. Osoba do kontaktów – ppłk Jan PUŁA Tel. 261 849 006

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na 12tol@ron.mil.pl

Skip to content