Referendarz Do spraw: analiz danych Departament Rozwoju Analiz

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi zaawansowaną analitykę danych, w tym analizy prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorstwa.
Projektuje, wdraża i rozwija modele analityczne, modele statystycznych oraz modele kompilacji danych.
Tworzy warstwy raportowe na potrzeby analizy danych.
Pozyskuje dane ze źródeł wewnętrznych.
Uczestniczy w procesie rozwoju systemów informatycznych i baz danych.
Wykonuje analizy danych o charakterze kompleksowym, przekrojowym i rozwojowym.
śledzi nowości techniczne w zakresie analiz danych oraz białego wywiadu oraz analizuje możliwości ich wykorzystania.
Wspiera komórki organizacyjne Urzędu w wykorzystywaniu narzędzi analitycznych.
Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, orientacja na osiąganie celów.
Znajomość języka SQL ( dialekt MS SQL Server).
Znajomość MS Excel.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe ekonometria, ekonomia, statystyka, metody ilościowe, matematyka, finanse, rachunkowość, informatyka, analiza danych, big data.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy z analizą danych
Posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
Posiadanie kompetencji: kreatywność, współpraca, komunikacja.
Pożądana znajomość języka R lub Python.
Pożądana znajomość finansów przedsiębiorstw.
Co oferujemy

Ruchomy czas pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz  studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
•możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
•możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia  pracownika

•możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz
(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Aplikuj
do 18 stycznia 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DRA-1-Ref/1

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:(22) 55 60 850
lub mailowego na adres: anna.valet@uokik.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 18.01.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.valet@uokik.gov.pl