Celem Funduszu Aktywizacji Doktorantów i Studentów WAT jest motywowanie studentów i doktorantów WAT do aktywnej działalności na rzecz:

  1. Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów,
  2. studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego,
  3. organizacji studenckich i doktorantów o charakterze innym, niż naukowy,

— poprzez przyznawanie stypendiów wyróżniającym się w tej działalności studentom
i doktorantom.

Fundusz umożliwia przyznanie stypendiów studentom i doktorantom WAT za działalność w Samorządzie Studenckim, Samorządzie Doktorantów oraz organizacjach studenckich i doktorantów, w szczególności za:

  1. zaangażowanie w działalność na rzecz wspólnoty akademickiej;
  2. działania służące rozwojowi i promocji WAT;
  3. zaangażowanie studentów i doktorantów w działalność organizacji
    studenckich i doktorantów, działających w WAT.

Szczegółowe informacje –  tel. 261 837 274

Zarządzenie Rektora nr 40/RKR/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Doktorantów i Studentów WAT

Wniosek o przyznanie stypendium 

Skip to content