Koło Naukowe “Cyberguru” 

Opiekunem naukowym organizacji jest por. mgr inż. Marcin Kukiełka

Koło Zainteresowań Cybernetycznych

Opiekunem naukowym organizacji jest płk dr inż. Mariusz Chmielewski

Więcej informacji

Koło Naukowe CyberSecurity

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Łukasz Skibniewski

Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Krzysztof Grzelak

Więcej informacji

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Arkadiusz Popławski

Więcej informacji

Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych

Opiekunem naukowym organizacji jest mjr dr inż. Krzysztof Gocman

Więcej informacji

Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Karol Cieślik

Więcej informacji

Koło Naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Kazimierz Koliński

Więcej informacji

Koło Naukowe Inżynierii Pojazdów i Transportu

Opiekunem naukowym organizacji jest por. mgr. inż. Marcin Żmuda

Więcej informacji

Koło Naukowe Biocybernetyki i Inżynierii Biomechanicznej

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Jakub Bukała

Koło Naukowe Studentów Geodezji “GeoPixel”

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Dorota Latos

Więcej informacji

Koło Naukowe Studentów “Budownictwo”

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Marlena Niedziałek

Więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe “STRATEGIA”

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Jacek Woźniak

Więcej informacji

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Opiekunem naukowym organizacji jest dr Wiesław Śmiałek

Więcej informacji

Koło Naukowe Logistyki Stosowanej

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Katarzyna Głodowska

Więcej informacji

Koło Naukowe Securitas et Defensio

Opiekunem naukowym organizacji jest dr Jakub Adamkiewicz

Więcej informacji

Koło Naukowe Logistyki Wojskowej

Opiekunem naukowym organizacji jest por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak

Koło Naukowe Energetyków

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Bogdan Perka

Więcej informacji

Koło Naukowe Elektroników

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Krzysztof Sieczkowski

Więcej informacji

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WAT (SEP)

Opiekunem organizacji jest doc. dr inż. Stanisław Konatowski

Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Adam Marut

Więcej informacji

Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Natalia Daniel

Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Małgorzata Pac

Więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Marcin Sarzyński

Więcej informacji

Koło Naukowe Chemików

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr Agata Oszczak-Nowińska 

Więcej informacji

Koło Naukowe Fizyków

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Anna Teresa Kurzych

Więcej informacji

Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej

Opiekunem naukowym organizacji jest mgr inż. Magdalena Łazińska

Więcej informacji

Koło Naukowe Energetyki Wodorowej

Opiekunem naukowym organizacji jest dr inż. Marek Polański

Więcej informacji

Koło Naukowe Optoelektroników

Opiekunem naukowym organizacji jest prof. dr hab. inż. Andrzej Zając

Więcej informacji

Studenckie Koło Żeglarskie

Opiekunem organizacji jest mgr Zdzisław Czajko

Więcej informacji

Studencki Klub Pływacki

Opiekunem organizacji jest dr Saturnin Przybylski

Więcej informacji

Studenckie Koło Wspinaczkowe

Opiekunem organizacji jest mgr Artur Gruba

Organizacja “Woda, Ląd, Powietrze”

Opiekunem organizacji jest ppłk mgr inż. Krzysztof Jaskólski

Więcej informacji

Sekcja Skoków Spadochronowych WAT

Opiekunem organizacji jest ppłk mgr inż. Michał Gazda

Więcej informacji

Organizacja “OCTOPUS”

Opiekunem organizacji jest mjr mgr inż. Paweł Jurzysta

Sekcja Strzelecka S2 WAT

Opiekunem organizacji jest mjr Grzegorz Bezpalko 

Koło Naukowe Historii, Tradycji i Chwały Wojska Polskiego

Opiekunem organizacji jest Krzysztof Cichański

Więcej informacji

Orkiestra Wojskowej Akademii Technicznej

Opiekunem organizacji jest Krzysztof Cichański 

Więcej informacji

Koło Plastyczne WAT

Opiekunem organizacji jest Krystyna Styburska

Więcej informacji

Koło Gier Bitewnych i Strategicznych

Opiekunem organizacji jest Kamil Cytacki

Więcej informacji

Koło Naukowe Doktorantów WAT “Innowacje w kształceniu Akademickim” – IKA

Opiekunem organizacji jest dr Ewa Łakoma 

Studenckie Koło Historyczne

Opiekunem organizacji jest Andrzej Ziółkowski

Skip to content