Jak przygotować CV?

Przekonujący, przejrzysty i pozbawiony pustych frazesów – prawidłowe napisanie listu motywacyjnego wydaje się na pierwszy rzut oka dziecinnie proste. Jednak diabeł tkwi w szczegółach: rozpoczęcie listu zdaniem: „W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w…, chciałbym przedstawić swoją kandydaturę…” wydaje się być na miejscu, jednak, niestety, to tylko pustosłowie. Nic nieznaczące frazesy i niejednoznaczne stwierdzenia są raczej negatywnie odbierane w procesie rekrutacyjnym, dlatego postaraj się sprowadzić swoje kwalifikacje i umiejętności do niezbędnego meritum. Życiorys także musi mieć odpowiednią strukturę i przejrzystą formę. Zawiłe CV, wypełnione po brzegi doświadczeniami niezwiązanymi z branżą, z pewnością nie stanie się twoim sprzymierzeńcem.

Co jeszcze powinno znaleźć się w dokumentach aplikacyjnych?

  • przekonujący list motywacyjny, dopasowany do konkretnej oferty
  • opcjonalne strona tytułowa
  • życiorys
  • świadectwa
  • certyfikaty, dyplomy, rekomendacje

Jak napisać CV? – Struktura i najważniejsze punkty

List motywacyjny to niewątpliwie świadectwo naszego sposobu myślenia, stylu pisania, a tym samym naszej kreatywności. Życiorys z kolei stanowi jego zupełne przeciwieństwo: jest on bowiem zbiorem suchych faktów, wypisanych w formie punktów. Wśród nich znajdują się najważniejsze dane personalne, takie jak m.in. adres zamieszkania, numer telefonu czy informacje dotyczące naszego wykształcenia. Bez wątpienia należy pamiętać o profesjonalnym zdjęciu biznesowym, by przedstawionym faktom nadać nieco kształtu i koloru. Pamiętaj jednak, że w świetle polskiego prawa zdjęcia do CV są nieobowiązkowe.

Centralną pozycję w dokumentach aplikacyjnych zajmuje oczywiście twoja ścieżka kariery. W kwestii formy warto zastosować tu amerykańską strukturę i rozpocząć życiorys od najbardziej aktualnego szczebla zawodowego. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że uwagę rekrutera błyskawicznie przyciągną kwalifikacje i certyfikaty, zdobyte w ostatnim czasie.

Ogólnie rzecz ujmując można śmiało stwierdzić, że punkty stanowiące esencję doświadczenia zawodowego poparte świadectwami i certyfikatami w zupełności wystarczą, by na dłużej przykuć uwagę potencjalnego pracodawcy. W przypadku prac związanych bezpośrednio z wybraną branżą niewątpliwie decydujące są fakty i liczby:

  • Jak brzmi nazwa twojego ostatniego stanowiska?
  • W jakim przedsiębiorstwie miało miejsce zatrudnienie?
  • Jaki był okres trwania umowy?
  • Jakie były twoje zadania i obowiązki?
  • Jakie sukcesy znalazły się na twoim koncie?

W przypadku oprawy graficznej zwróć uwagę na to, by wszystkie elementy były spójne i przejrzyste. O jej wyborze zadecyduje tu niewątpliwie branża, w której ubiegasz się o pracę. Aplikacja może bowiem przyjąć formę tradycyjną, pozbawioną ozdobników lub niekonwencjonalną, w której możesz wykazać się swoimi umiejętnościami twórczymi i kreatywnością. Awangardowe portfolio może pomóc zwyciężyć w staraniach o wymarzoną pracę, szczególnie podczas poszukiwań zatrudnienia w młodych, ambitnych przedsiębiorstwach lub branżach wymagających nieszablonowego myślenia.

Rzecz jasna, jeśli dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową, na pierwszym planie znajdą się zdobyty rodzaj wykształcenia i ukończone poziomy edukacji. Również tutaj warto zrezygnować ze ścisłej chronologii na rzecz najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia. Dotyczy to przede wszystkim kandydatów starszych wiekiem lub stażem, u których uwzględnianie każdego szczebla edukacji zwyczajnie mija się z celem (np. wszystkich ukończonych praktyk w technikum). Zwykle wystarczy ostatni zdobyty poziom wykształcenia.

Ponadto nie należy bagatelizować sekcji, w której kandydaci wymieniają swoje szczególne umiejętności. To właśnie tutaj uwzględnisz wszystkie dodatkowe kwalifikacje, które w wielu przypadkach mogą przesądzić o twojej karierze zawodowej. Co zatem należy rozumieć pod pojęciem dodatkowych kwalifikacji? Prawo jazdy, kurs pierwszej pomocy, certyfikaty i różnego rodzaju wyróżnienia. To, czy uraczysz rekrutera informacją o swoich zainteresowaniach, zależy wyłącznie od ciebie. Niemniej pamiętaj o tym, że niektóre hobby, np. przynależność do organizacji wolontariackich, powiedzą wiele o twoich cechach charakteru: zaletach, kompetencjach społecznych czy ogólnym zaangażowaniu. Jeśli posiadasz zainteresowania, na które poświęcasz cały swój czas wolny, jesteś dla pracodawcy prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Kto wie, być może praca stanie się twoją drugą pasją? Jednak nie ubarwiaj na siłę swojego życiorysu – wymień tylko te zainteresowania, które są związane z wybraną branżą, i co najważniejsze, mają przełożenie na rzeczywistość!

Opcjonalnie możesz uwzględnić również prywatne dane o sobie, takie jak obywatelstwo, stan cywilny czy przynależność religijna. W niektórych przypadkach podanie tego typu informacji pozwoli rozwiać wątpliwości i uniknąć nieporozumień, np. gdy ubiegasz się o pracę za granicą.

Pamiętaj: wszystkie informacje, które uwzględnisz w życiorysie, muszą być zgodne z prawdą! Nieprawdziwe dane zostaną prędzej czy później zweryfikowane, a to może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia, co niewątpliwie negatywie odbije się na twojej karierze zawodowej.

Artykuł pochodzi ze strony – https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-napisac-cv-i-list-motywacyjny

Skip to content