Niepełnosprawni na rynku pracy

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Pracujemy dla osób niepełnosprawnych. Ułatwiamy podjęcie pracy i życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

Portal  – wszystko o niepełnosprawności.

Portal – wyszukiwarka ofert pracy, praktyk i stażu.

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym w sytuacji, kiedy stan ich zdrowia utrudnia realizację studiów w trybie standardowym. Proponowane przez Koordynatora rozwiązania mają na celu wyrównanie szans studentów w dostępie do kształcenia.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy

  • Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji?
  • Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
  • Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
  • Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta – dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia.

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2023 r. i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

OFERTY PRACY

Skip to content