Doradca zawodowy pomaga w odnalezieniu własnego dostosowania zawodowego. Dzisiejszy świat daje ogromne możliwości wyboru w sferze edukacyjno-zawodowej. Bogata oferta edukacyjna i dynamiczny rynek pracy stwarzają potrzebę wspierania w procesie podejmowania decyzji zawodowych.

Aby wybory te były zgodne z zainteresowaniami, uzdolnieniami i hierarchią wartości, uczelnia stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i samopoznania. Planowanie swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej wymaga od nas świadomości ciągłych zmian oraz gotowości do korygowania swoich wyborów. Zadaniem Biura Karier jest umożliwienie studentom, doktorantom i absolwentom konfrontowania predyspozycji, zainteresowań z konkretnymi sytuacjami zawodowymi, wszechstronne zapoznanie ich z różnego rodzaju obszarami zawodowymi oraz wzbudzanie motywacji do dalszego kształcenia.

W ramach indywidualnych konsultacji możesz:

  • dokonać weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zdefiniować swoje cele zawodowe,
  • opracować plan rozwoju kariery.

Skontaktuj się z nami i umów na konsultację z doradcą zawodowym!

Doradca zawodowy Biura Karier

mgr Alicja Dąbrowska

alicja.dabrowska@wat.edu.pl

Skip to content