Doradca zawodowy w Biurze Karier pomaga w odnalezieniu własnego dostosowania zawodowego. Dzisiejszy świat daje ogromne możliwości wyboru w sferze edukacyjno-zawodowej. Bogata oferta edukacyjna i dynamiczny rynek pracy stwarzają potrzebę wspierania w procesie podejmowania decyzji zawodowych. Aby wybory te były zgodne z zainteresowaniami, uzdolnieniami i hierarchią wartości, dlatego uczelnia stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i samopoznania. Planowanie swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej wymaga od nas świadomości ciągłych zmian oraz gotowości do korygowania swoich wyborów. Zadaniem Biura Karier jest umożliwienie studentom, doktorantom i absolwentom konfrontowania predyspozycji, zainteresowań z konkretnymi sytuacjami zawodowymi, wszechstronne zapoznanie ich z różnego rodzaju obszarami zawodowymi oraz wzbudzanie motywacji do dalszego kształcenia.

Doradca zawodowy pomaga w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną oraz w problemach związanych z pracą. Zadania swoje realizuje poprzez porady indywidualne oraz grupowe. Pomaga w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy oraz profesjonalnym przygotowaniu się do zmiany pracy, zawodu lub awansu tak, aby student, doktorant czy absolwent osiągnął satysfakcję i pracował na stanowiskach zgodnych z potencjałem.

Skip to content