Zespół Biura Karier WAT

Aleksandra Rokicińska

 • Koordynowanie działalności Biura Karier WAT
 • Współpraca z firmami
 • Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT”
 • Konkurs Rektora na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym
 •  Targi Pracy WAT

Alicja Dąbrowska

 • Współpraca z firmami
 • Organizacja szkoleń i warsztatów
 • Doradztwo zawodowe
 • Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT”
 •  Targi Pracy WAT

Kamila Falacińska

 • Współpraca z organizacjami studenckimi i doktorantów
 • Dofinansowania inicjatyw studenckich i doktorantów
 • Konkurs Rektora na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym
 • Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT”

aleksandra.rokicinska@wat.edu.pl

alicja.dabrowska@wat.edu.pl

kamila.falacinska@wat.edu.pl