Zespół Biura Karier WAT

Aleksandra Rokicińska
 • Koordynowanie działalności Biura Karier WAT
 • Współpraca z firmami
 • Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT”
 • Konkurs Rektora na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym
 •  Targi Pracy WAT
Alicja Dąbrowska
 • Współpraca z firmami
 • Organizacja szkoleń i warsztatów
 • Doradztwo zawodowe
 • Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT”
 • Targi Pracy WAT

aleksandra.rokicinska@wat.edu.pl

alicja.dabrowska@wat.edu.pl

Barbara Golba
 • Współpraca z firmami
 • Organizacja szkoleń i warsztatów
 • Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT”
 • Targi Pracy WAT

barbara.golba@wat.edu.pl

Joanna Łazińska
 • Współpraca z firmami
 • Publikacja ogłoszeń oferty pracy/praktyk/staży
 • Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT”
 • Targi Pracy WAT

joanna.lazinska@wat.edu.pl