Targi Pracy WAT

Targi Pracy WAT to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Jest to doskonała okazja, aby zaprezentować się społeczności naszej Akademii.

Głównym celem Targów Pracy jest zapoznanie studentów Wojskowej Akademii Technicznej z możliwościami, jakie daje obecny rynek pracy, ale przede wszystkim – przybliżenie planów rekrutacyjnych firm na rynku oraz zapoznanie studentów z oczekiwaniami pracodawców i specyfiką pracy w danym przedsiębiorstwie.

Udział w Targach Pracy WAT, to możliwość dla pracodawcy:

  • bezpośredniego spotkania z młodymi, ambitnymi ludźmi, chcącymi zapoznać się z nowościami i trendami na rynku pracy, a także wymaganiami stawianymi przez pracodawców;
  • porównania potencjału zawodowego kandydatów z Państwa oczekiwaniami;
  • zbudowania wizerunku firmy jako solidnego pracodawcy;
  • zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku pracy.
Najbliższe Targi Pracy WAT odbędą się w dniach 17-18 kwietnia 2024 roku.
Szczegółowe informacje już wkrótce.
Poprzednie edycje Targów Pracy i Praktyk
Skip to content