Targi Pracy WAT

Targi Pracy WAT to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Jest to doskonała okazja, aby zaprezentować się społeczności naszej Akademii.

Głównym celem Targów Pracy i Praktyk jest zapoznanie studentów Wojskowej Akademii Technicznej z możliwościami, jakie daje obecny rynek pracy, ale przede wszystkim – przybliżenie planów rekrutacyjnych firm na rynku oraz zapoznanie studentów z oczekiwaniami pracodawców i specyfiką pracy w danym przedsiębiorstwie.

Udział w Targach Pracy WAT, to możliwość dla pracodawcy:

  • bezpośredniego spotkania z młodymi, ambitnymi ludźmi, chcącymi zapoznać się z nowościami i trendami na rynku pracy, a także wymaganiami stawianymi przez pracodawców;
  • porównania potencjału zawodowego kandydatów z Państwa oczekiwaniami;
  • zbudowania wizerunku firmy jako solidnego pracodawcy;
  • zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku pracy.
Biuro Karier Wojskowej Akademii Technicznej ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Targach Pracy WAT, które odbędą się 20 kwietnia 2023 roku na terenie uczelni.

Celem wydarzenia będzie zapoznanie studentów Wojskowej Akademii Technicznej z możliwościami, jakie daje obecny rynek pracy, ale przede wszystkim – przybliżenie planów rekrutacyjnych firm i instytucji na rynku oraz zapoznanie studentów z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców – w szczególności ze specyfiką pracy. Targi Pracy są jedną z najskuteczniejszych form promocji w środowisku akademickim, efektywnym sposobem rekrutacji oraz wzajemnej wymiany informacji pomiędzy studentami i pracodawcami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny zarówno dla pracodawców, jak i dla osób uczestniczących w Targach. 

Warunkiem udziału jako wystawca jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go najpóźniej do dnia 10.03.2023 r. na adres kariera@wat.edu.pl. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkie zainteresowane udziałem w Targach firmy/instytucje zapraszamy do kontaktu e-mailowego z Biurem Karier WAT – kariera@wat.edu.pl
Poprzednie edycje Targów Pracy i Praktyk
Skip to content