Targi Pracy WAT

Targi Pracy WAT to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Jest to doskonała okazja, aby zaprezentować się społeczności naszej Akademii.

Głównym celem Targów Pracy i Praktyk jest zapoznanie studentów Wojskowej Akademii Technicznej z możliwościami, jakie daje obecny rynek pracy, ale przede wszystkim – przybliżenie planów rekrutacyjnych firm na rynku oraz zapoznanie studentów z oczekiwaniami pracodawców i specyfiką pracy w danym przedsiębiorstwie.

Udział w Targach Pracy WAT, to możliwość dla pracodawcy:

  • bezpośredniego spotkania z młodymi, ambitnymi ludźmi, chcącymi zapoznać się z nowościami i trendami na rynku pracy, a także wymaganiami stawianymi przez pracodawców;
  • porównania potencjału zawodowego kandydatów z Państwa oczekiwaniami;
  • zbudowania wizerunku firmy jako solidnego pracodawcy;
  • zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku pracy.
Najbliższe stacjonarne targi pracy odbędą się w kwietniu 2023 roku.
Szczegóły już wkrótce.
Poprzednie edycje Targów Pracy i Praktyk
Skip to content