logo firmy AVL

Branża: Automotive

Kierunki studiów:

 • elektronika i telekomunikacja;
 • energetyka;
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;
 • inżynieria systemów bezzałogowych;
 • inżynieria materiałowa;
 • lotnictwo i kosmonautyka;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • mechatronika.

Staże: Przyjmujemy stażystów przez cały rok, na okres min. 3 miesięcy

Rekrutacja (kontakt): https://jobs.avl.com/

Kontakt z działem HR: Inga Pykalo, HR Business Partner (Inga.Pykalo@avl.com)

Strona internetowa: https://www.avl.com/

Więcej informacji

Logo firmy Best Building Consultants

Branża: budowlana

Kierunki studiów:

 • budownictwo;
 • architektura.

Praktyki: przyjmujemy praktykantów

Staże: przyjmujemy stażystów

Rekrutacja (kontakt): k.polec@bbconsultants.pl

Strona internetowa: http://www.bbconsultants.pl/

Logo Wojskowego Instytutu Łączności

Branża: łączność

Wiodąca jednostka naukowa dostarczająca Siłom Zbrojnym RP gotowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności. Stanowi ważną część programu cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe;
 • obronność państwa;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • informatyka;
 • inżynieria bezpieczeństwa;
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Praktyki: przyjmujemy praktykantów

Staże: przyjmujemy stażystów

Rekrutacja (kontakt): B. Merda tel. 261 885 568, e-mail: b.merda@wil.waw.pl

Strona internetowa: https://wil.waw.pl/

Więcej informacji

Logo ośrodka kartograficznego

Branża:  kartografia, geoinformatyka, poligrafia, sieci teleinformatyczne, systemy informatyczne.

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny jest jednostką organizacyjną przeznaczoną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia geoprzestrzennego Sił Zbrojnych RP.

Informacja o projektach:

 • Opracowanie oraz aktualizacja baz danych geoprzestrzennych, map topograficznych, tematycznych, specjalnych map lotniczych;
 • Druk map, publikacji oraz materiałów promocyjnych.

Informacja o rekrutacji: Zainteresowany odbyciem praktyki/stażu musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat oraz dostarczyć osobiście, listownie lub na adres e-mail 22WOK:

 • Zapytanie o możliwość odbycia praktyki/stażu (forma dowolna), w którym określa kierunek studiów oraz branżę w jakiej chciałby odbyć praktyki/staż;
 • Do zapytania o możliwość odbycia praktyki/stażu dołącza:
  1. Zaświadczenie o niekaralności (oryginał/skan oryginału);
  2. Zaświadczenie o odbywaniu studiów lub dyplom ukończenia studiów (oryginał/skan oryginału/kopia potwierdzona za zgodność/skan kopii potwierdzonej za zgodność).

W przypadku dostarczenia skanów dokumentów, z chwilą rozpoczęcia praktyki/stażu należy przedstawić oryginały ww. dokumentów.

Kierunki studiów:

 • geodezja
 • kartografia,
 • papiernictwo i poligrafia,
 • informatyka

Staże: 22 WOK przyjmuje stażystów w terminach ustalanych indywidualnie

Praktyki: 22 WOK przyjmuje praktykantów w terminach ustalanych indywidualnie.

Rekrutacja (kontakt):

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, 07-310 Komorowo , ul. Bociańskiego 1, e-mail: 22wok@ron.mil.pl

 Strona internetowa: https://22wok.wp.mil.pl/pl/

 

Więcej informacji

logo geo-system

Branża: Geoinformatyka

Kierunki studiów:  

1. Inżynieria geoprzestrzenna – Studia I i II stopnia (st. cywilne)
2. Geodezja i kataster – Studia I i II stopnia (st. cywilne)
3. Geodezja i Kartografia –  Jednolite Studia Magisterskie (st. wojskowe od naboru 2019)

Praktyki: Przyjmujemy praktykantów w dowolnym okresie – w czasie roku akademickiego, jak też w okresie wakacyjnym. Praktykant otrzymuje wynagrodzenie.

Staże: Przyjmujemy stażystów w dowolnym okresie – w czasie roku akademickiego, jak też w okresie wakacyjnym. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie.

Rekrutacja (kontakt):

 malinowski@geo-system.com.pl

Strona internetowa: 

www.geo-system.com.pl

logo Wasko

Branża: Nowoczesne technologie, informatyka, IT, automatyka przemysłowa, telekomunikacja, elektronika, projektowanie i integracja rozwiązań informatycznych, automatyki przemysłowej, telekomunikacji i elektroniki, budowa i projektowanie sieci szerokopasmowych, systemów transportowych, lotnictwa cywilnego i wojskowego, zintegrowane systemy IT dla przemysłu, ochrony zdrowia i administracji publicznej.

Kierunki studiów:

 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • geodezja i kataster;
 • informatyka;
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;

Praktyki: przyjmujemy praktykantów przez cały rok

Staże: przyjmujemy stażystów przez cały rok

Rekrutacja hr@wasko4b.pl

Strona internetowa: www.wasko.pl

Logo Firmy IPPT PAN

Branża: naukowa

Kierunki studiów:

 • Inżynieria mechaniczna,
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • Inżynieria materiałowa,
 • Inżynieria biomedyczna.

Praktyki: Tak

Strona internetowa: https://www.ippt.pan.pl/o-instytucie

 

logo firmy WIBAR w okręgu

Branża: budownictwo

WIBAR to kompleksowa firma projektowo – wykonawcza z zakresu prac ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz inteligentnych systemów zarządzania budynkiem (BMS). Realizujemy zamówienia, od projektowania, przez uzyskiwanie zgód na rozpoczęcie prac budowlanych, wykonawstwo, po przeprowadzanie odbiorów oraz świadczenie profesjonalnego serwisu w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Prowadzimy prace zarówno dla instytucji publicznych, obiektów komercyjnych, przemysłowych jak i dla budynków mieszkalnych.

Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • elektrotechnika

Praktyki: przyjmujemy praktykantów cały rok

Staże: przyjmujemy stażystów cały rok

Rekrutacja (kontakt): rekrutacja@wibar.pl; Anna Bobryk 572 361 501

Strona internetowa: www.wibar.pl

Branża: inżynieria drogowa, doradztwo inżynieryjne

 Opis: Heller Consult świadczy usługi doradcze, badawcze i informatyczne dla administracji drogowej, sektora prywatnego oraz instytucji naukowych. Realizujemy projekty z zakresu diagnostyki stanu nawierzchni, planowania strategii utrzymaniowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomiarów i analiz ruchu.

Od wielu lat wspieramy zarządców infrastruktury oferując im narzędzia wspomagające w pomocne w procesach decyzyjnych. Opracowane przez nas metody przetwarzania, udostępniania i wizualizacji danych stały się standardem m.in. w Niemczech i innych krajach europejskich.

Nasz zespół tworzą inżynierowie, programiści, matematycy, fizycy i specjaliści od kartografii, finansów i zarządzania. To unikatowe na rynku połączenie kompetencji pozwala nam tworzyć innowacyjne i zaawansowane technologiczne rozwiązania. Jesteśmy zgranym zespołem, który lubi swoją pracę i stawia na partnerskie relacje.

Jeśli chcesz, aby Twoja praca miała znaczenie i służyła nie tylko Tobie ale i całemu społeczeństwu w bezpiecznym i komfortowym użytkowaniu dróg, dołącz do nas!

więcej o nas:

www.heller-consult.pl

linkedin.com/company/heller-consult-sp-z-oo

facebook.com/HellerConsultSpzoo

 Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport,
 • kartografia,
 • informatyka

Praktyki: tak

Staże: tak

Rekrutacja (kontakt): rekrutacja@heller-consult.pl

Strona internetowa: www.heller-consult.pl/praca

Logo firmy Lucchini pl w okręgu

Lucchini Poland Sp. z o. o. posiada prawie 20 letnie doświadczenie w produkcji komponentów dla taboru kolejowego. Należymy do międzynarodowej Grupy Lucchini RS charakteryzującej się wysokiej jakości oraz zaawansowanymi technologicznie, rozwiązaniami dla światowego przemysłu kolejowego. Niezwykle ważny jest dla nas ciągły rozwój i skoncentrowanie się na potrzebach klienta. Nasza misja możliwa jest do zrealizowania dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialności naszych Pracowników, którzy nieustannie rozwijają swoje umiejętności techniczne oraz społeczne.

Siedziba firmy: ul. Dźwigowa 8, 05-303 Mińsk Mazowiecki

Branża: Produkcja taboru szynowego

Kierunki studiów, na które mielibyśmy możliwość zorganizować praktyki:

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • Inżynieria materiałowa

Praktyki: Praktykanci mogliby trafiać do nas na praktyki w okresie od czerwca do października

Staże: nie mamy jeszcze takich doświadczeń, ale nie zamykamy się na nie

Rekrutacja (kontakt): praca@lucchini.pl

Strona internetowa: https://lucchini.pl/

Logo 12TOL w okręgu

12 Terenowy Oddział Lotniskowy

Branża: budownictwo

  Opis: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  w Bydgoszczy. Przeznaczony jest do realizacji Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej oraz Planu Remontów Nieruchomości Resortu Obrony Narodowej na dany rok, w części w której  inwestorem jest 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie

Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • elektrotechnik

Praktyki: przyjmujemy praktykantów cały rok

Rekrutacja (kontakt):

12 Terenowy Oddział Lotniskowy

al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa,

tel: 261 849 004 ,

e-mail: 12tol@ron.mil.pl

Strona internetowa: https://12tol.wp.mil.pl/

Logo Transbit. Wizytówka

Jesteśmy  firmą  z  ponad 30-letnim  doświadczeniem  na  rynku  zbrojeniowym,  dobrze  ocenianym,  bezpiecznym i stabilnym pracodawcą. Głównym obszarem naszej działalności jest tworzenie kompletnych,  zintegrowanych  wojskowych  systemów  teleinformatycznych                           (polowych i stacjonarnych).  Specjalizujemy  się  w opracowywaniu urządzeń łączności radiowej.  Tworzymy zespół profesjonalistów, najlepszej klasy specjalistów inżynierów, mechaników, elektroników, konstruktorów  oraz  programistów  urządzeń  łączności         i  teleinformatyki.  Wszystkie  nasze  urządzenia  począwszy od  koncepcji  po ich produkcję  to autorskie opracowania naszych ekspertów. Ponadto prowadzimy prace badawczo-rozwojowe  w  celu  stałego  unowocześniania  własnego  sprzętu               i  oprogramowania,  współpracujemy  w tym zakresie z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Szukamy ludzi z pasją, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem najlepszych ekspertów. Zaangażowanych młodych naukowców gotowych do podjęcia nowych wyzwań!

Branża: elektroniczna, telekomunikacja

Kierunki studiów:

 • Wydziału Cybernetyki
 • Wydziału Elektroniki
 • Wydziału Inżynierii Mechanicznej
 • Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Praktyki: (informacja czy przyjmują Państwo praktykantów, ew. informacja w jakich okresach)

Tak, cały rok

Staże: (informacja czy przyjmują Państwo stażystów, ew. informacja w jakich okresach)

Tak, cały rok

Kontakt w sprawie rekrutacji

Imię i nazwisko: Izabela Cacek

E-mail: praca@transbit.com.pl

Strona internetowa: www.transbit.com.pl 

Media społecznościowe: Facebook: @transbitspzoo
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/transbit   

Logo firmy CFE w okręgu(wizytówka)

CFE jako generalny wykonawca, należący do belgijskiego lidera – Grupy CFE, istnieje na polskim rynku budowlanym od 25 lat. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich, realizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów.

Mottem firmy jest hasło „TOGETHER WE KISS BETTER”. To dzięki partnerstwu (“together”) z klientami i podwykonawcami sukces jest możliwy do osiągnięcia (prawdziwy sukces jest wspólnym sukcesem wszystkich zaangażowanych stron). CFE koncentruje się na ludziach („we”), ponieważ to ludzie realizują projekty. W CFE zachowywana jest prostota (“KISS – keep it simple and standarized”), a eliminowane to, co nie stanowi wartości dodanej dla klienta (filozofia lean). Firma stawia na nieustanne doskonalenie zarówno pracowników jak i realizowanych projektów (“better”).

CFE realizuje inwestycje dla takich klientów jak Panattoni, Goodman, Arcelor Mittal, VALEO, Bouygues Immobilier Polska, Beaulieu Polska, Konsorcjum Stali, Coca Cola HBC, Husqvarna, Saint Gobain, Nidec, Vastint, Atrium European Real Estate, Rockcastle, Majaland, Greenyard, Leclerc, Carrefour, etc.

BRANŻA : Budownictwo

KIERUNKI STUDIÓW:

 • budownictwo,
 • eletrotechnika

PRAKTYKI: przyjmujemy przez cały rok

REKRUTACJA: rekrutacja@cfe.com.pl  

STRONA INTERNETOWA: www.cfe.com.pl;

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: https://www.linkedin.com/company

logo firmy zgoda w okręgu(wizytówka)

Branża: IT

Kierunki studiów:

 • Informatyka

Praktyki: tak, okres czerwiec – październik

Staże: nie

Rekrutacja (kontakt): praca@zgoda.net

Strona internetowa:www.zgoda.net oraz https://zgoda.net/rekrutacje/

Logo CCM w okręgu

Branża: Budownictwo, konsulting inżynierski, działalność naukowo-badawcza

Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny,
 • informatyka (informatyczne systemy zarządzania, analiza danych)

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętności analityczne, rzetelność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań

Praktyki: przyjmujemy przez cały rok

Staże: przyjmujemy przez cały rok

Rekrutacja (kontakt): ccm@ccmanagement.pl  lub  https://ccmanagement.pl/kontakt/

Strona internetowa: https://ccmanagement.pl/

Więcej informacji

Logo firmy w okręgu: LOOS, BOSCH, KOTŁY PRZEMYSŁOWE W OKRĘGU.

Branża: kotły przemysłowe

Kierunki studiów:

 • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
 • Wydział elektroniki,
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej,
 • Wydział Nowoczesnych Technologii i Chemii

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: znajomość pakietu office w stopniu zaawansowanym i komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim

Praktyki: TAK

Staże: TAK

Rekrutacja (kontakt): Kotły parowe, wodne, kogeneracja, Bosch (bosch-industrial.pl)

Strona internetowa: Producent kotłów przemysłowych | Kotły przemysłowe BOSCH (bosch-industrial.pl)

Skip to content