logo firmy AVL

Branża: Automotive

Kierunki studiów:

 • elektronika i telekomunikacja;
 • energetyka;
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;
 • inżynieria systemów bezzałogowych;
 • inżynieria materiałowa;
 • lotnictwo i kosmonautyka;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • mechatronika.

Staże: Przyjmujemy stażystów przez cały rok, na okres min. 3 miesięcy

Rekrutacja (kontakt): https://jobs.avl.com/

Kontakt z działem HR: Inga Pykalo, HR Business Partner (Inga.Pykalo@avl.com)

Strona internetowa: https://www.avl.com/

Więcej informacji

Logo firmy Best Building Consultants

Branża: budowlana

Kierunki studiów:

 • budownictwo;
 • architektura.

Praktyki: przyjmujemy praktykantów

Staże: przyjmujemy stażystów

Rekrutacja (kontakt): k.polec@bbconsultants.pl

Strona internetowa: http://www.bbconsultants.pl/

Logo Wojskowego Instytutu Łączności

Branża: łączność

Wiodąca jednostka naukowa dostarczająca Siłom Zbrojnym RP gotowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności. Stanowi ważną część programu cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe;
 • obronność państwa;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • informatyka;
 • inżynieria bezpieczeństwa;
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Praktyki: przyjmujemy praktykantów

Staże: przyjmujemy stażystów

Rekrutacja (kontakt): B. Merda tel. 261 885 568, e-mail: b.merda@wil.waw.pl

Strona internetowa: https://wil.waw.pl/

Więcej informacji

Skip to content