logo firmy AVL

Branża: Automotive

Kierunki studiów:

 • elektronika i telekomunikacja;
 • energetyka;
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;
 • inżynieria systemów bezzałogowych;
 • inżynieria materiałowa;
 • lotnictwo i kosmonautyka;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • mechatronika.

Staże: Przyjmujemy stażystów przez cały rok, na okres min. 3 miesięcy

Rekrutacja (kontakt): https://jobs.avl.com/

Kontakt z działem HR: Inga Pykalo, HR Business Partner (Inga.Pykalo@avl.com)

Strona internetowa: https://www.avl.com/

Więcej informacji

Logo firmy Best Building Consultants

Branża: budowlana

Kierunki studiów:

 • budownictwo;
 • architektura.

Praktyki: przyjmujemy praktykantów

Staże: przyjmujemy stażystów

Rekrutacja (kontakt): k.polec@bbconsultants.pl

Strona internetowa: http://www.bbconsultants.pl/

Logo Wojskowego Instytutu Łączności

Branża: łączność

Wiodąca jednostka naukowa dostarczająca Siłom Zbrojnym RP gotowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności. Stanowi ważną część programu cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe;
 • obronność państwa;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • informatyka;
 • inżynieria bezpieczeństwa;
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Praktyki: przyjmujemy praktykantów

Staże: przyjmujemy stażystów

Rekrutacja (kontakt): B. Merda tel. 261 885 568, e-mail: b.merda@wil.waw.pl

Strona internetowa: https://wil.waw.pl/

Więcej informacji

Logo ośrodka kartograficznego

Branża:  kartografia, geoinformatyka, poligrafia, sieci teleinformatyczne, systemy informatyczne.

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny jest jednostką organizacyjną przeznaczoną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia geoprzestrzennego Sił Zbrojnych RP.

Informacja o projektach:

 • Opracowanie oraz aktualizacja baz danych geoprzestrzennych, map topograficznych, tematycznych, specjalnych map lotniczych;
 • Druk map, publikacji oraz materiałów promocyjnych.

Informacja o rekrutacji: Zainteresowany odbyciem praktyki/stażu musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat oraz dostarczyć osobiście, listownie lub na adres e-mail 22WOK:

 • Zapytanie o możliwość odbycia praktyki/stażu (forma dowolna), w którym określa kierunek studiów oraz branżę w jakiej chciałby odbyć praktyki/staż;
 • Do zapytania o możliwość odbycia praktyki/stażu dołącza:
  1. Zaświadczenie o niekaralności (oryginał/skan oryginału);
  2. Zaświadczenie o odbywaniu studiów lub dyplom ukończenia studiów (oryginał/skan oryginału/kopia potwierdzona za zgodność/skan kopii potwierdzonej za zgodność).

W przypadku dostarczenia skanów dokumentów, z chwilą rozpoczęcia praktyki/stażu należy przedstawić oryginały ww. dokumentów.

Kierunki studiów:

 • geodezja
 • kartografia,
 • papiernictwo i poligrafia,
 • informatyka

Staże: 22 WOK przyjmuje stażystów w terminach ustalanych indywidualnie

Praktyki: 22 WOK przyjmuje praktykantów w terminach ustalanych indywidualnie.

Rekrutacja (kontakt):

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, 07-310 Komorowo , ul. Bociańskiego 1, e-mail: 22wok@ron.mil.pl

 Strona internetowa: https://22wok.wp.mil.pl/pl/

 

Więcej informacji

logo geo-system

Branża: Geoinformatyka

Kierunki studiów:  

1. Inżynieria geoprzestrzenna – Studia I i II stopnia (st. cywilne)
2. Geodezja i kataster – Studia I i II stopnia (st. cywilne)
3. Geodezja i Kartografia –  Jednolite Studia Magisterskie (st. wojskowe od naboru 2019)

Praktyki: Przyjmujemy praktykantów w dowolnym okresie – w czasie roku akademickiego, jak też w okresie wakacyjnym. Praktykant otrzymuje wynagrodzenie.

Staże: Przyjmujemy stażystów w dowolnym okresie – w czasie roku akademickiego, jak też w okresie wakacyjnym. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie.

Rekrutacja (kontakt):

 malinowski@geo-system.com.pl

Strona internetowa: 

www.geo-system.com.pl

logo Wasko

Branża: Nowoczesne technologie, informatyka, IT, automatyka przemysłowa, telekomunikacja, elektronika, projektowanie i integracja rozwiązań informatycznych, automatyki przemysłowej, telekomunikacji i elektroniki, budowa i projektowanie sieci szerokopasmowych, systemów transportowych, lotnictwa cywilnego i wojskowego, zintegrowane systemy IT dla przemysłu, ochrony zdrowia i administracji publicznej.

Kierunki studiów:

 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • geodezja i kataster;
 • informatyka;
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;

Praktyki: przyjmujemy praktykantów przez cały rok

Staże: przyjmujemy stażystów przez cały rok

Rekrutacja hr@wasko4b.pl

Strona internetowa: www.wasko.pl

Logo Firmy IPPT PAN

Branża: naukowa

Kierunki studiów:

 • Inżynieria mechaniczna,
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • Inżynieria materiałowa,
 • Inżynieria biomedyczna.

Praktyki: Tak

Strona internetowa: https://www.ippt.pan.pl/o-instytucie

 

logo firmy WIBAR w okręgu

Branża: budownictwo

WIBAR to kompleksowa firma projektowo – wykonawcza z zakresu prac ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz inteligentnych systemów zarządzania budynkiem (BMS). Realizujemy zamówienia, od projektowania, przez uzyskiwanie zgód na rozpoczęcie prac budowlanych, wykonawstwo, po przeprowadzanie odbiorów oraz świadczenie profesjonalnego serwisu w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Prowadzimy prace zarówno dla instytucji publicznych, obiektów komercyjnych, przemysłowych jak i dla budynków mieszkalnych.

Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • elektrotechnika

Praktyki: przyjmujemy praktykantów cały rok

Staże: przyjmujemy stażystów cały rok

Rekrutacja (kontakt): rekrutacja@wibar.pl; Anna Bobryk 572 361 501

Strona internetowa: www.wibar.pl

Branża: inżynieria drogowa, doradztwo inżynieryjne

 Opis: Heller Consult świadczy usługi doradcze, badawcze i informatyczne dla administracji drogowej, sektora prywatnego oraz instytucji naukowych. Realizujemy projekty z zakresu diagnostyki stanu nawierzchni, planowania strategii utrzymaniowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomiarów i analiz ruchu.

Od wielu lat wspieramy zarządców infrastruktury oferując im narzędzia wspomagające w pomocne w procesach decyzyjnych. Opracowane przez nas metody przetwarzania, udostępniania i wizualizacji danych stały się standardem m.in. w Niemczech i innych krajach europejskich.

Nasz zespół tworzą inżynierowie, programiści, matematycy, fizycy i specjaliści od kartografii, finansów i zarządzania. To unikatowe na rynku połączenie kompetencji pozwala nam tworzyć innowacyjne i zaawansowane technologiczne rozwiązania. Jesteśmy zgranym zespołem, który lubi swoją pracę i stawia na partnerskie relacje.

Jeśli chcesz, aby Twoja praca miała znaczenie i służyła nie tylko Tobie ale i całemu społeczeństwu w bezpiecznym i komfortowym użytkowaniu dróg, dołącz do nas!

więcej o nas:

www.heller-consult.pl

linkedin.com/company/heller-consult-sp-z-oo

facebook.com/HellerConsultSpzoo

 Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport,
 • kartografia,
 • informatyka

Praktyki: tak

Staże: tak

Rekrutacja (kontakt): rekrutacja@heller-consult.pl

Strona internetowa: www.heller-consult.pl/praca

Logo firmy Lucchini pl w okręgu

Lucchini Poland Sp. z o. o. posiada prawie 20 letnie doświadczenie w produkcji komponentów dla taboru kolejowego. Należymy do międzynarodowej Grupy Lucchini RS charakteryzującej się wysokiej jakości oraz zaawansowanymi technologicznie, rozwiązaniami dla światowego przemysłu kolejowego. Niezwykle ważny jest dla nas ciągły rozwój i skoncentrowanie się na potrzebach klienta. Nasza misja możliwa jest do zrealizowania dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialności naszych Pracowników, którzy nieustannie rozwijają swoje umiejętności techniczne oraz społeczne.

Siedziba firmy: ul. Dźwigowa 8, 05-303 Mińsk Mazowiecki

Branża: Produkcja taboru szynowego

Kierunki studiów, na które mielibyśmy możliwość zorganizować praktyki:

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • Inżynieria materiałowa

Praktyki: Praktykanci mogliby trafiać do nas na praktyki w okresie od czerwca do października

Staże: nie mamy jeszcze takich doświadczeń, ale nie zamykamy się na nie

Rekrutacja (kontakt): praca@lucchini.pl

Strona internetowa: https://lucchini.pl/

Logo 12TOL w okręgu

12 Terenowy Oddział Lotniskowy

Branża: budownictwo

  Opis: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  w Bydgoszczy. Przeznaczony jest do realizacji Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej oraz Planu Remontów Nieruchomości Resortu Obrony Narodowej na dany rok, w części w której  inwestorem jest 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie

Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • elektrotechnik

Praktyki: przyjmujemy praktykantów cały rok

Rekrutacja (kontakt):

12 Terenowy Oddział Lotniskowy

al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa,

tel: 261 849 004 ,

e-mail: 12tol@ron.mil.pl

Strona internetowa: https://12tol.wp.mil.pl/

Logo Transbit. Wizytówka

Jesteśmy  firmą  z  ponad 30-letnim  doświadczeniem  na  rynku  zbrojeniowym,  dobrze  ocenianym,  bezpiecznym i stabilnym pracodawcą. Głównym obszarem naszej działalności jest tworzenie kompletnych,  zintegrowanych  wojskowych  systemów  teleinformatycznych                           (polowych i stacjonarnych).  Specjalizujemy  się  w opracowywaniu urządzeń łączności radiowej.  Tworzymy zespół profesjonalistów, najlepszej klasy specjalistów inżynierów, mechaników, elektroników, konstruktorów  oraz  programistów  urządzeń  łączności         i  teleinformatyki.  Wszystkie  nasze  urządzenia  począwszy od  koncepcji  po ich produkcję  to autorskie opracowania naszych ekspertów. Ponadto prowadzimy prace badawczo-rozwojowe  w  celu  stałego  unowocześniania  własnego  sprzętu               i  oprogramowania,  współpracujemy  w tym zakresie z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Szukamy ludzi z pasją, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem najlepszych ekspertów. Zaangażowanych młodych naukowców gotowych do podjęcia nowych wyzwań!

Branża: elektroniczna, telekomunikacja

Kierunki studiów:

 • Wydziału Cybernetyki
 • Wydziału Elektroniki
 • Wydziału Inżynierii Mechanicznej
 • Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Praktyki: (informacja czy przyjmują Państwo praktykantów, ew. informacja w jakich okresach)

Tak, cały rok

Staże: (informacja czy przyjmują Państwo stażystów, ew. informacja w jakich okresach)

Tak, cały rok

Kontakt w sprawie rekrutacji

Imię i nazwisko: Izabela Cacek

E-mail: praca@transbit.com.pl

Strona internetowa: www.transbit.com.pl 

Media społecznościowe: Facebook: @transbitspzoo
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/transbit   

Logo firmy CFE w okręgu(wizytówka)

CFE jako generalny wykonawca, należący do belgijskiego lidera – Grupy CFE, istnieje na polskim rynku budowlanym od 25 lat. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich, realizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów.

Mottem firmy jest hasło „TOGETHER WE KISS BETTER”. To dzięki partnerstwu (“together”) z klientami i podwykonawcami sukces jest możliwy do osiągnięcia (prawdziwy sukces jest wspólnym sukcesem wszystkich zaangażowanych stron). CFE koncentruje się na ludziach („we”), ponieważ to ludzie realizują projekty. W CFE zachowywana jest prostota (“KISS – keep it simple and standarized”), a eliminowane to, co nie stanowi wartości dodanej dla klienta (filozofia lean). Firma stawia na nieustanne doskonalenie zarówno pracowników jak i realizowanych projektów (“better”).

CFE realizuje inwestycje dla takich klientów jak Panattoni, Goodman, Arcelor Mittal, VALEO, Bouygues Immobilier Polska, Beaulieu Polska, Konsorcjum Stali, Coca Cola HBC, Husqvarna, Saint Gobain, Nidec, Vastint, Atrium European Real Estate, Rockcastle, Majaland, Greenyard, Leclerc, Carrefour, etc.

BRANŻA : Budownictwo

KIERUNKI STUDIÓW:

 • budownictwo,
 • eletrotechnika

PRAKTYKI: przyjmujemy przez cały rok

REKRUTACJA: rekrutacja@cfe.com.pl  

STRONA INTERNETOWA: www.cfe.com.pl;

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: https://www.linkedin.com/company

logo firmy zgoda w okręgu(wizytówka)

Branża: IT

Kierunki studiów:

 • Informatyka

Praktyki: tak, okres czerwiec – październik

Staże: nie

Rekrutacja (kontakt): praca@zgoda.net

Strona internetowa:www.zgoda.net oraz https://zgoda.net/rekrutacje/

Logo CCM w okręgu

Branża: Budownictwo, konsulting inżynierski, działalność naukowo-badawcza

Kierunki studiów:

 • budownictwo,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny,
 • informatyka (informatyczne systemy zarządzania, analiza danych)

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętności analityczne, rzetelność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań

Praktyki: przyjmujemy przez cały rok

Staże: przyjmujemy przez cały rok

Rekrutacja (kontakt): ccm@ccmanagement.pl  lub  https://ccmanagement.pl/kontakt/

Strona internetowa: https://ccmanagement.pl/

Więcej informacji

Logo firmy w okręgu: LOOS, BOSCH, KOTŁY PRZEMYSŁOWE W OKRĘGU.

Branża: kotły przemysłowe

Kierunki studiów:

 • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
 • Wydział elektroniki,
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej,
 • Wydział Nowoczesnych Technologii i Chemii

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: znajomość pakietu office w stopniu zaawansowanym i komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim

Praktyki: TAK

Staże: TAK

Rekrutacja (kontakt): Kotły parowe, wodne, kogeneracja, Bosch (bosch-industrial.pl)

Strona internetowa: Producent kotłów przemysłowych | Kotły przemysłowe BOSCH (bosch-industrial.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizytówki STB-Budownictwo

Branża: budowlana

Kierunki studiów: studentów wydziału inżynierii lądowej i geodezji, kierunek: budownictwo

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom:

 • student III / IV / V roku studiów na kierunku związanym z budownictwem,
 • chcący dowiedzieć się jak wygląda praca w nowoczesnej firmie zajmującej się generalnym wykonawstwem,
 • znajomość AutoCAD,
 • lubi pracę z ludźmi i jest komunikatywny,
 • jest dobrze zorganizowany i ambitny,
 • chce rozwijać się i zdobywać nową wiedzę.

Praktyki: tak, cały rok

Staże: tak, w przedziale od czerwca do października

Rekrutacja (kontakt): do samodzielnego aplikowania: https://stbglobal.traffit.com/public/form/a/Nm1JPQ==

lub bezpośredniego kontaktu rekrutacja@stbglobal.pl

Strona internetowa: https://stbbudownictwo.pl/

Więcej informacji

 

 

Wizytówka firmy Pointofview

Point of View (POV) –Działamy jako operator logistyczny zajmujący się kompleksową gospodarką magazynową oraz wynajmem nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Jesteśmy polską firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem i tradycjami.

Jesteśmy innowacyjni, elastyczni, mamy doświadczenie i chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Pomagamy w rozwijaniu biznesu naszym Klientom. Ekologia jest dla nas bardzo ważna. Pasja naszego zespołu mobilizuje nas, daje siłę, dobrą energię i chęć do ciągłego uczenia się, dlatego jesteśmy gotowi sprostać nowym i zmieniającym się wyzwaniom.

Branża: operator logistyczny:

 • usługi magazynowe
 • transport

Kierunki studiów: 

 • logistyka i transport

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom:

 • chęć uczenia się,
 • punktualność,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie

Praktyki: tak, przyjmujemy, okresy do indywidualnych uzgodnień

Staże: tak, przyjmujemy, okresy do indywidualnych uzgodnień

Rekrutacja (kontakt):  biuro@pov.com.pl

Strona internetowa:  https://pov.com.pl/

wizytówka firmy Automative Interface Solutions

„BCS Automotive to dostawca motoryzacyjny specjalizujący się w rozwiązaniach HMI (Human Machine Interface) umożliwiających wygodne i inteligentne sterowanie samochodem. Naszymi klientami są czołowi producenci samochodów, np. Daimler, Ford, Tesla. Produkujemy, między innymi, bezprzewodowe ładowarki do telefonów, proste i zaawansowane przyciski z ekranami dotykowymi, czy sterowniki czujników deszczu i światła. Nasz zespół odpowiada za wdrożenie, automatyzację, testowanie i monitorowanie procesu wytwarzania oprogramowania, a także za zarządzanie repozytoriami kodu.”

Branża: Automotive

Kierunki studiów: Elektronika i telekomunikacja, Energetyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria systemów bezzałogowych, Inżynieria materiałowa, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: 

Praktyki: (informacja czy przyjmują Państwo praktykantów, ew. informacja w jakich okresach): W tym momencie nie przyjmujemy kandydatów na praktyki.

Staże: (informacja czy przyjmują Państwo stażystów, ew. informacja w jakich okresach): W tym momencie nie przyjmujemy kandydatów na staże.

Rekrutacja (kontakt): (link do strony lub adres e-mail do osoby upoważnionej do kontaktu): martyna.siwek@bcs-ais.com

Strona internetowa: (link) http://www.bcs-ais.com/  i adres linkedin: https://www.linkedin.com/company/bcs-automotive-interface-solutions/mycompany/verification/

Wizytówka firmy WB Electronics

Branża:  WB Electronics S.A. polski producent bezzałogowych systemów latających specjalizujący się w tworzeniu nowoczesnych technologii i zaawansowanych rozwiązań dla wojska.

Kierunki studiów:

 • Informatyka,
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
 • Elektronika,
 • Mechatronika,
 • Mechanika i budowa maszyn.

Praktyki: przyjmujemy praktykantów w terminach ustalanych indywidualnie.

Wymagania: umiejętność posługiwania się SolidWorks w stopniu podstawowym,
umiejętność współpracy w zespole,
kreatywność.

Rekrutacja (kontakt): rekrutacja@wb,com.pl
w tytule “Praktyki”

Strona internetowa: https://www.wbgroup.pl/wb-electronics/

WiRan to biuro projektowe urządzeń elektronicznych o wysokiej niezawodności, świadczące usługi badawczo-rozwojowe (R&DaaS) dla krajowych i międzynarodowych klientów z sektorów kosmicznego, morskiego, kolejowego, przemysłowego i IoT. Nasze doświadczenie obejmuje m.in. technologie radiowe i bezprzewodowe, kosmiczne, szybkie prototypowanie produktów, studia wykonalności, certyfikacje, testy EMC.

Zapraszamy na www.wiran.pl , www.sezo.pl , oraz kanał YT.

Branża: Badania/Rozwój, Projektowa/Konstrukcyjna, IT, Telekomunikacja, IoT, Kosmiczna/Satelitarna

Kierunki studiów: 

 • informatyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna,
 • lotnictwo i kosmonautyka.

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie (inżynieria systemów, inżynieria mikrofalowa, elektronika, automatyka i robotyka, pokrewne),
 • mile widziane doświadczenie 1 z poniższych zagadnień:
 • projektowania urządzeń elektronicznych również zawierających tory radiowe / mikrofalowe,
 • tworzenia i rozwijania oprogramowania układowego w języku C na mikrokontrolery w architekturze ARM m.in. STM32, Nordic nRF
 • doboru niezbędnych układów peryferyjnych
 • przeprowadzania testów oprogramowania układowego/niskiego poziomu dla ukł. testowych i prototypów
 • tworzenia dokumentacji projektowej i raportowanie wykonywanych zadań
 • testowanie urządzeń elektronicznych

Praktyki: cały rok

Staże: cały rok

Rekrutacja (kontakt): http://www.wiran.pl/ , e-mail: info@wiran.pl, tel. +48 58 663 10 10

Strona internetowa:  http://www.wiran.pl/

ALL4JETS powstało w 2013 roku jako certyfikowana Organizacja Szkoleniowa w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych EASA Part-147. W 2014 roku postanowiliśmy dalej rozwijać portfolio usług i obecnie oferujemy szeroki zakres usług serwisowych i zdatności do lotu dla takich klientów takich jak linie lotnicze, właściciele statków powietrznych, MRO, OEM, indywidualni inżynierowie i mechanicy.

ALL4JETS oferuje obecnie swoje usługi w różnych obszarach przemysłu lotniczego, takich jak usługi zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, szkolenia dla personelu obsługi technicznej oraz dla inżynierów, pilotów i personelu pokładowego, usługi obsługi statków powietrznych, modyfikacje statków powietrznych i doradztwo lotnicze. Naszą misją jest aktywny rozwój naszych usług na światowym rynku lotniczym.

ALL4JETS uruchomił również swoje dwie spółki zależne: FLYER AVIATION i 4THRUST. Obie firmy oferują usługi pod własnymi markami. FLYER AVIATION oferuje części zamienne, a także pod odrębną marką AOGTOOLS zajmuje się sprzedażą i wypożyczalnią narzędzi do obsługi technicznej. 4THRUST oferuje usługi boroskopii i inne usługi związane z silnikami i ich konserwacją, a także obsługą techniczną statków powietrznych.

Branża: lotnictwo, zarządzanie obsługą, zarządzanie eksploatacją statków powietrznych, szkolenia lotnicze, CAMO, obsługa techniczna samolotów, szkolenia lotnicze.

Praktyki: programy ustalane indywidualnie w każdym roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy stałej.

 Kierunki studiów: Lotnictwo i kosmonautyka (Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa)

Staże: programy ustalane indywidualnie w każdym roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy stałej.

Kierunki studiów: Lotnictwo i kosmonautyka (Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa)

Rekrutacja (kontakt): https://all4jets.com/pl/oferta-pracy/, email: rekrutacja@all4jets.com

Strona internetowa: (link) https://all4jets.com/pl/

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. produkują i serwisują sprzęt łączności na potrzeby
Sił Zbrojnych oraz pozostałych służb mundurowych. Spółka oferuje również inny sprzęt, wykorzystywany na stanowiskach dowodzenia i kierowania różnych szczebli SZ RP. Ponadto jako operator satelitarny, WZŁ-1 S.A. mogą świadczyć usługi zarówno dla sektora wojskowego jak i cywilnego.

Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.

Branża: Obronność Państwa – Łączność

Kierunek studiów: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Wydział Elektroniki; Wydział Inżynierii Mechanicznej; Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Praktyki: cały rok

Staż: cały rok

Kluczowe kompetencje:

 • Badania i Rozwój
 • Biuro Handlowe
 • Telekomunikacja
 • Mechanika
 • Mechatronika
 • Elektronika
 • Autodesk Inventor
 • Solidworks
 • Altium Designer
 • AutoCad LT

Rekrutacja: rekrutacja@wzl1.com.pl

Media społecznościowe: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wojskowe-zak%C5%82ady-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-nr-1-s-a/

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0Rf69Qd2J_Mw2_wFU0_74g

Strona internetowa: https://www.wzl1.com.pl/

 

 

Wizytówka-logo WUZETEM najwyższa precyzja

Branża: Automative

Kierunki studiów:

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Wydział Nowych Technologii i Chemii

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom:

 • Studenci kierunku technicznego np. Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika;
 • Znajomość rysunku technicznego, obsługa Autocad, Autodesk, Inventor;
 • Wiedza o procesach produkcyjnych

Nie oczekujemy do Ciebie doświadczenia. Wystarczą chęci i zapał do pracy, a my wszystkiego Cię nauczymy.

Praktyki: tak, cały rok

Staże: tak, cały rok

Rekrutacja (kontakt):

Maja Nycz
Młodszy Specjalista ds. Personalnych

E: maja.nycz@wuzetem.pl
M: +48 887 897 501    T: +48 22 417 56 94

Strona internetowa: Warszawskie zakłady mechaniki precyzyjnej – producent wtryskiwaczy (wuzetem.pl)

logo Głównego Urzędu Miar w okręgu

Główny Urząd Miar jako urząd administracji rządowej, właściwy w sprawach miar i probiernictwa. Działa na rzecz zagwarantowania zdolności pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia społeczeństwa oraz zabezpieczenia interesów obywateli. Zadania Partnera obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z metrologią, jednostkami miar i ich definicjami, jak również zaawansowanymi technologicznie wzorcami pomiarowymi oraz z tematyką ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa.

Branża: Metrologia, zaawansowanie technologicznie, badania i rozwój, administracja publiczna.

Kierunki studiów: Nie ograniczamy dostępu do ofert studentom/absolwentom żadnych kierunków, ale naszą ofertę kierujemy szczególnie do osób, które studiują/studiowały na kierunkach technicznych o profilu mechanicznym, chemicznym, elektronicznym lub informatycznym, a także w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych.

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: W zależności od rekrutacji, wiedza kierunkowa, uzależniona od pracowni/zakładu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

Praktyki: Tak, cały rok.

Staże: Tak, cały rok.

Rekrutacja (kontakt): Kwalifikacja do odbycia praktyki, stażu lub wolontariatu następuje na podstawie zgłoszenia, z inicjatywy kandydata. Niezbędne informacje oraz dokumenty są dostępne na stronie internetowej: https://www.gum.gov.pl/pl/wiedza/praktyki-i-staze/3821,Praktyka-wolontariat-i-staz-w-GUM.html

Strona internetowa: https://www.gum.gov.pl/

Logo Inspekcja Transportu Drogowego - wizytówka

Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest powołany do kontroli przestrzegania
przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego
i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz podejmowania działań mających na celu         w szczególności ograniczenie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

Branża: Administracja Rządowa, Transport.

Kierunki studiów: do jakich kierunków studiów kierowalibyście Państwo oferty praktyk: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wydział Cybernetyki

KLUCZOWE KOMPETENCJE:

– rozwój zawodowy;

– orientacja na klienta;
– dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
– współpraca w zespole;
– organizacja pracy własnej;
– sumienność.

Praktyki: tak, cały rok.

Staże:  tak, cały rok.

Rekrutacja: e-mail: rekrutacja@gitd.gov.pl
Praktyki/staże: e-mail: praktyki@gitd.gov.pl

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/gitd


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odbycia praktyk/stażu w GITD: https://www.gov.pl/web/gitd/staze-i-praktyki


Szczegółowe informacje dotyczące pracy w GITD: https://www.gov.pl/web/gitd/przebieg-naboru


Ogłoszenia o prowadzonych naborach: https://www.gov.pl/web/gitd/oferty-pracy


logo dilectro w okręgu

Dilectro

Wizja: “Dostarczanie innowacyjnych produktów i usług rozwiązujących realne potrzeby klientów bazując na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych.

Misja: “Kreowanie nowych sposobów wykorzystania elektroniki oraz bezzałogowych statków powietrznych do rozwiązywania problemów społeczeństwa.“|

Opis (notka): Dilectro to polska firma założona w 2015 roku. Specjalizujemy się w integracji bezzałogowych statków powietrznych w sektorze Enterprise. Dostarczany kompleksowe rozwiązania dla biznesu oraz administracji publicznej. Zajmujemy się także dystrybucją innowacyjnych sprzętów z segmentu elektroniki użytkowej – m. in. tabletów graficznych, słuchawek bezprzewodowych, kamer internetowych, kamer samochodowych oraz ładowarek do aut elektronicznych. Historycznie jako pierwsi w Polsce dostarczaliśmy drony DJI oraz oferowaliśmy szkolenia na operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Hasło: Technologie jutra to nasza specjalność

 

Dilectro ENTERPRISE

Wizja: “Maksymalizacja wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych w sektorze B2B i administracji publicznej.”

Misja: “Wsparcie nowoczesnych organizacji w ich działalności operacyjnej dzięki bezzałogowym systemom powietrznym.”

Opis (notatka): Dilectro Enterprise to wyspecjalizowana część Dilectro zajmująca się dostarczaniem bezzałogowych statków powietrznych, systemów antydronowych, szkoleń, usług serwisowych oraz oprogramowania niezbędnego do ich integracji dla biznesu oraz administracji publicznej. Jesteśmy jedną z najstarszych firm w kraju dostarczających drony dla sektora B2B od 2015 roku.

 

Branża: Lotnictwo

Kierunki studiów: Lotnictwo i pokrewne

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: Chęć do nauki, samodzielność, samodyscyplina, umiejętność zarządzania czasem pracy

Praktyki: jesteśmy w stanie przyjąć jednocześnie 1-2 praktykantów po wcześniejszym ustaleniu terminów

Staże: aktualnie nie oferujemy staży

Rekrutacja (kontakt): Daniel Olszewski – kontakt@dilectro.pl (z adnotacją Rekrutacja WAT)

Strona internetowa: https://dilectro.pl/

Logo Administracji Skarbowej

Branża: administracja publiczna

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie
 • Logistyka
 • Chemia

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom:

 • orientacja na klienta
 • chęć uczenia się
 • umiejętność współpracy w zespole
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków
 • organizacja pracy własnej
 • sumienność
 • odpowiedzialność

Praktyki: Tak, cały rok w zależności od zgłaszanych potrzeb

Staże: Tak, cały rok w zależności od zgłaszanych potrzeb

Rekrutacja (kontakt):

Strona internetowa:

logo ROHLIG SUUS Logistics w okręgu

ROHLIG SUUS Logistics S.A. zajmuje się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw, szczególną wagę przywiązując do zaangażowania i profesjonalizmu w obsłudze klientów. Jesteśmy polskim operatorem logistycznym o globalnych możliwościach. W ramach kompleksowej obsługi logistycznej zapewniamy transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, usługi magazynowe, Project Cargo oraz obsługę celną. Dzięki temu proponujemy naszym klientom najlepsze rozwiązania, optymalnie dopasowane do ich potrzeb. Wśród obsługiwanych przez nas firm znajdują się regularne i multiproduktowe kontrakty z liderami rynku. Naszym głównym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług klientom w obszarze zaawansowanych projektów logistycznych oraz złożonych procesów łańcucha dostaw.

Branża: Logistyka i transport (TSL)

Kierunki studiów: Logistyka

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: Zaangażowanie, chęć rozwoju, wiedza tematyczna

Praktyki: na praktyki zapraszamy cały rok

Staże: Płatny staż letni – LOGISTAŻ odbywa się w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień). Rekrutacja rozpoczyna się w maju

Rekrutacja (kontakt): Kariera w SUUS to logistyczny wybór!

Strona internetowa: www.suus.com/ows

Grupa Inter Cars to dynamicznie rozwijający się podmiot z kilkudziesięcioma spółkami zależnymi w portfolio. Współpracując z kilkunastoma tysiącami pracowników, zarówno w Polsce, jak i za granicą, firma nieustannie poszerza swoją działalność. Oprócz dystrybucji części zamiennych, Inter Cars dostarcza także warsztatom niezbędne narzędzia do naprawy pojazdów, oferując oprogramowanie, szkolenia oraz finansowanie. Niezmiennie dążąc do rozwoju, firma zdobyła pozycję największego dystrybutora części zamiennych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie działają na 18 europejskich rynkach, posiadając ponad 600 filii sprzedażowych w Polsce i za granicą. Pomimo osiągnięcia imponującej pozycji, Grupa Inter Cars nie zamierza zwalniać tempa i kontynuuje ekspansję, pozostając pionierem w branży motoryzacyjnej.

Branża: Motoryzacja

Kierunki studiów:

 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • informatyka,
 • zarządzanie,
 • logistyka,
 • mechanika i budowa maszyn

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: Niezależnie od kierunku studiów u nas znajdziesz ofertę praktyk albo stażu, które pozwolą Ci zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie otwartość, szczerość i rzetelną współpracę.

 

Praktyki: Oferujemy praktyki w ciągu roku szkolnego/akademickiego w sektorze IT, Logistyki, Marketingu

Staże: Oferujemy staże wakacyjne oraz staże dla absolwentów/studentów ostatnich lat z możliwością dalszego zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Inter Cars. Rekrutacje na staż rozpoczynamy w marcu w 2024 roku oferujemy staże w obszarach takich jak: rozwój sieci dystrybucji, zarządzanie projektami, wyposażenie warsztatów, części wizualne, dział bezpieczeństwa IT.

Aktualne oferty dostępne na naszej stronie: https://career.intercars.eu/praktyki-i-staze/

Rekrutacja (kontakt): praca@intercars.eu lub formularz kontaktowy na stronie: https://career.intercars.eu/kontakt/

Strona internetowa: https://career.intercars.eu/

Media społecznościowe:

Facebook: https://www.facebook.com/InterCarsPracownicy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inter-cars-s-a-/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@intercarskariera/

Abakus Logistics sp. z o.o. specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym drogowym przewozie towarowym. Świadczymy usługi obejmujące profesjonalną i kompleksową obsługę spedycyjno-transportową w Polsce i poza jej granicami. Oferujemy także pomoc i doradztwo spedycyjne oraz prawne w kwestiach związanych z transportem i szeroko pojętą logistyką.

 

Chcesz pracować w Abakus Logistics? Rozwijaj się w naszej firmie i miej realny wpływ na zdobywanie kolejnych kamieni milowych całej organizacji!

W Abakus Logistics rekrutacja na stanowiska: Młodszy spedytor międzynarodowy oraz Młodszy specjalista ds. księgowo-administracyjnych jest stale otwarta!

 

Jeśli chcesz jeszcze lepiej poznać Abakus Logistics i mieć możliwość rekrutacji na niestandardowe stanowiska weź udział w kolejnej edycji Programu Stażowego!

Branża: Transport, Spedycja i Logistyka (TSL)

Kierunki studiów: 

 • Logistyka,
 • Transport

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom: Znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym, Teoretyczna wiedza o rynku transportu drogowego w UE, chęć do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzinowym

Praktyki: Przyjmujemy praktykantów w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień)

Staże: Prowadzimy coroczny Program Stażowy w Abakus Logistics (w okresie wakacyjnym: lipiec – sierpień – wrzesień). Jest on przeznaczony dla najlepszych studentów i absolwentów, którym otwiera drogę do kariery w branży TSL

Rekrutacja (kontakt): rekrutacja@abakuslogistics.pl

Strona internetowa: www.abakuslogistics.pl

Partner Pekabex BET S. A. jest liderem nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce. Dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również generalne wykonawstwo obiektów „pod klucz”. Produkcja realizowana jest w pięciu fabrykach w Polsce zlokalizowanych w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) oraz Bielsku Białej, a także w fabryce na terenie Niemiec z bawarskim Marktzeuln. Grupa działa na rynku polskim i za granicą od ponad 50 lat, tworząc miejsca pracy dla ponad 2.100 osób oraz zatrudniając wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Obecnie łączne roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 230 000 m3 elementów strukturalnych oraz stropowych (płyty, płyty filigranowe, ściany). W lipcu 2015 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Grupy Pekabex jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza na rynku europejskim. Planujemy dalsze inwestycje, obejmujące zarówno rozbudowę i modernizację posiadanych zakładów, jak i konsolidację rynku.

Branża: budowlana

Kierunki studiów:

 • budownictwo

Do Twoich obowiązków na stażu należeć będą:

 • wsparcie w organizacji placu budowy oraz nadzorze nad przestrzeganiem przepisów BHP,
 • udział w prowadzeniu i analizie harmonogramu oraz postępu wykonywanych robót,
 • wsparcie w bieżących pracach.

Wymagania:

 • Student/ka studiów dziennych lub zaocznych na kierunku budowlanym,
 • Mobilność – dojazd na miejsce inwestycji we własnym zakresie,
 • chęć do zdobywania wiedzy i doświadczenia,
 • mile widziane – znajomość programów typu CAD.

 

Praktyki: praktykantów na realizowane przez nas inwestycje przyjmujemy cały rok

Staże: okres wakacyjny: lipiec – wrzesień 2024 staż na budowie – lokalizacja: Łódź, Nysa, Poznań, Warszawa i okolice, Wrocław, woj. Śląskie, woj. małopolskie

Rekrutacja (kontakt): https://pekabex.com/kariera/oferty-pracy/ ; Jagoda Karpińska +48 609 181 920 jagoda.karpinska@pekabex.com

Strona internetowa: https://pekabex.com/

 

Skip to content