Szkolenia oferowane przez Biuro dotyczą zagadnień związanych z rynkiem pracy i szeroko rozumianych umiejętności “miękkich”. Szkolenia są skierowane  do studentów i absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier WAT jest bezpłatny.

SZKOLENIA DORADCY ZAWODOWEGO

SZKOLENIE “JAK NAPISAĆ CV BEZ DOŚWIADCZENIA” [ONLINE]

Terminy:

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak można powiększyć swoje szanse na rynku pracy
 • Ja w sieci (Golden Line, Facebook, LinkedIn)
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku (savoir vivre)

Szkolenie poprowadzi doradca zawodowy Biura Karier – mgr Alicja Dąbrowska.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE “WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA” [ONLINE]

Terminy:

 • 31 maj, godzina 10:00 – 11:00
 • 28 czerwca, godzina 10:00 – 11:00

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak zarejestrować własną działalność gospodarczą.
 • Dla kogo takie rozwiązanie jest najlepsze?
 • Jakie opłaty będziesz z tego tytułu ponosić.

Szkolenie poprowadzi doradca zawodowy Biura Karier – mgr Alicja Dąbrowska.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE “DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA” [ONLINE]

Terminy:

 • 7 czerwca, godzina 10:00 – 11:00

Podczas szkolenia dowiesz się:

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)
 • nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną
  ewidencję sprzedaży)

Szkolenie poprowadzi doradca zawodowy Biura Karier – mgr Alicja Dąbrowska.

Zapisz się na szkoleni

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

Skip to content