Targi Pracy i Praktyk „Tydzień Kariery WAT”

Szanowni Pracodawcy,

Biuro Karier WAT zaprasza do wzięcia udziału w Targach Pracy i Praktyk Wojskowej Akademii Technicznej „Tydzień Kariery WAT”, które odbędą się w dniach 10-14 maja 2021 roku.

Celem wydarzenia będzie zapoznanie studentów Wojskowej Akademii Technicznej z możliwościami, jakie daje obecny rynek pracy, ale przede wszystkim – przybliżenie planów rekrutacyjnych firm na rynku oraz zapoznanie studentów z oczekiwaniami pracodawców i specyfiką pracy w danym przedsiębiorstwie.

Uwzględniając obecną i przewidywaną sytuację epidemiczną w Polsce, Targi odbędą się w formie zdalnej poprzez platformę Microsoft Teams.

Zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu – kariera@wat.edu.pl

Poprzednie edycje Targów Pracy