Polish Space Fellowship Program

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w pn. „Polish Space Fellowship Program”, który kierujemy do studentów ostatniego roku, absolwentów i młodych naukowców.

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym
oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.
W tegorocznej edycji udział weźmie 19 podmiotów z Polski.

Zakończyliśmy pierwszy etap Konkursu dotyczący naboru firm. Zakwalifikowanych zostało 19 podmiotów działających w sektorze kosmicznym: Absiskey Polska Sp. z o.o. (d. Kapitech), Astronika Sp. z o.o., BitbyBit Sp. z o.o., Blue Dot Solutions, Creotech Instruments S.A., InphoTech, ITTI Sp. z o.o., KP Labs Sp. z o.o., Łukasiewicz-ILOT, N7Space Sp. z o.o., OPEGIEKA Sp. z o.o., PIAP Space Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., SENER Sp. z o.o., Sybilla Technologies Sp. z o.o., Syderal Polska Sp. z o.o., ŚCNTPL Sp. z o.o., Wiran Sp. z o.o.  Szczegóły dotyczące profili poszukiwanych kandydatów dostępne są na stronie: https://space.biz.pl/staze/.

Drugi etap konkursu dedykowany jest studentom ostatniego roku, absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Nabór rozpocznie się 21 marca i zakończy się 30 kwietnia 2022.

Nagrodami w VII edycji Konkursu o Staż –Polish Space Fellowship Programsą pięciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego
w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu
od 4 do 5 tys. zł brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego  https://space.biz.pl/staze/.

Skip to content