Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego

Logo Wojskowego Instytutu Łączności

Instytut powstał w 1951 roku. Od 1 października 2020 r. ma status państwowego instytutu badawczego. WIŁ-PIB jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Obrony Narodowej. Obecnie posiada kategorię naukową A. Jest wiodącą jednostką naukową dostarczającą Siłom Zbrojnym RP gotowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności. Stanowi ważną część programu cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej, a także przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

WIŁ-PIB realizuje wiele ciekawych, nowatorskich projektów zlecanych przez MON, NCBiR, EDA i NATO. Praca w Instytucie jest daleka od rutyny, daje możliwość stałego rozwoju, udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, a także w grupach roboczych finansowanych przez międzynarodowe instytucje ds. nauki. Młode, kreatywne zespoły badawcze stanowią przyjazne środowisko do uczenia się, poszerzania kompetencji.

Preferowane kierunki studiów:

  • bezpieczeństwo narodowe;
  • obronność państwa;
  • elektronika i telekomunikacja;
  • informatyka;inżynieria bezpieczeństwa;
  • kryptologia i cyberbezpieczeństwo.
  • Rekrutacja w sprawie praktyk i staży – B. Merda tel. 261 885 568, e-mail: b.merda@wil.waw.pl

    Skip to content