Staż w Kwaterze Głównej NATO.

Nabór do Programu Staży Studenckich na 2023 r. w Kwaterze Głównej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – NATO) w Brukseli.

Oferta staży jest skierowana do osób powyżej 21 roku życia, które ukończyły drugi rok studiów, oraz do niedawnych (max. 12 m-cy ) absolwentów, biegle władających językami angielskim lub francuskim.

Staże rozpoczną się w okresie od marca do września 2023 i potrwają 6 miesięcy.  

Termin składania aplikacji do Programu upływa 8 maja 2022 r.  Aplikować można wyłącznie poprzez formularz aplikacyjny wskazany w ogłoszeniu, dostępny na stronie internetowej NATO:

https://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm

Szersze informacje o programie staży, jak też o procedurze naboru, są dostępne pod wskazanym w informacji linkiem:

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

Wszelkie pytania można dodatkowo kierować na adres e-mail: internships@hq.nato.int.

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO zachęca do aplikowania na staże w Kwaterze Głównej NATO.

Skip to content