Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Praktyki w naszej firmie rozpoczynają się 1 lub 15 dnia każdego miesiąca, jeżeli jest to dzień wolny od pracy to następnego dnia roboczego, praktyka trwa min.160 h, 8 h dziennie, od poniedziałku do piątku.

Każdy student, który rozpocznie u nas praktyki musi podpisać umowę o praktykę na naszym wzorze, przedstawić także aktualne orzeczenie lekarskie, że nie ma przeciwwskazań

do odbycia praktyk. Jeżeli studenci posiadają program praktyk to weryfikujemy go pod kątem realizacji zadań na praktykach lub wprowadzamy modyfikacje.

Praktykanci w pierwszym dniu praktyk uczestniczą w szkoleniach wstępnych – BHP, ochrona środowiska, cyberbezpieczeństwo, program zgodności, tajemnica danych i przedsiębiorstwa

oraz zapoznajemy ich z regulaminami, procedurami obowiązującymi w spółce.

Każda osoba, która jest zainteresowana odbyciem praktyk w naszej spółce powinna złożyć aplikację ok 4 tygodnie wcześniej, przez naszą stronę internetową (poniżej link):

https://www.psgaz.pl/praktyki

Po złożeniu aplikacji przez studenta szukamy dla niego miejsca, obszaru, gdzie taka praktyka mogłaby być zorganizowana, obecnie większość praktyk jest już realizowana stacjonarnie.

Decyzję o realizacji praktyk podejmuje Kierownik danej komórki organizacyjnej.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl, zakładka kariera – praktyki i staże.

Zapraszamy

Skip to content