FONON Sp. z o.o.

FONON logo

Wymagania/oczekiwania wobec studentów.

Wymagania:

 • Znajomość oprogramowania CAD oraz środowiska GIS,
 • Umiejętność czytania map, schematów i dokumentacji technicznej,
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Zaangażowania, dyspozycyjności, bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • Czynnego prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenia w projektowaniu lub budowie pasywnych sieci światłowodowych,
 • Doświadczenia w projektowaniu lub wykonywaniu budynkowych sieci infrastrukturalnych (LAN, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, itp.)

Typowy zakres obowiązków projektanta i możliwość odbycia praktyk w poniższym zakresie:

 • Analizowanie i przetwarzanie informacji wejściowej niezbędnej do stworzenia projektu:  wizje lokalne, pozyskanie map, informacji z ewidencji gruntów,
 • Uzgodnienia z urzędami administracji publicznej, spółkami i instytucjami zarządzającymi istniejącą infrastrukturą,
 • Organizacja oraz udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących prowadzonych projektów,
 • Wykonywanie kompletnych projektów technicznych, budowlanych i wykonawczych w zakresie sieci telekomunikacyjnych dla operatorów telekomunikacyjnych,
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora w zakresie projektowym,
 • Nadzór autorski nad wykonywanymi projektami oraz wsparcie pracowników budowy w zakresie wykonywanych projektów,
 • Raportowanie zaawansowania prac,
 • Przygotowanie nowych i weryfikacja istniejących koncepcji budowy sieci światłowodowych.
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań proceduralnych i opracowywaniu narzędzi IT usprawniających proces projektowania.
Skip to content