CCM Sp. z o.o.

Logo CCM

Branża: Budownictwo, konsulting inżynierski, działalność naukowo-badawcza

CCM Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług wsparcia eksperckiego, skierowanych do wszystkich uczestników procesu budowlanego na każdym etapie realizacji projektu. Zakres usług świadczonych przez CCM Construction & Claims Management na rzecz uczestników procesu budowlanego, obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo kontraktowe – Contract Management;
 • Zarządzanie realizacją inwestycji – Project Management;
 • Administrowanie kontraktem – Contract Administration;
 • Zarządzanie roszczeniami – Claim Management;
 • Zarządzanie Sporami – Dispute Management, w tym:
  • Unikanie i rozwiązywanie sporów (mediacja i rozjemstwo);
  • Występowanie jako Ekspert/Biegły strony (analizy terminowe i kosztowe, analizy jakości wykonanych robót i aspektów technicznych związanych z ich realizacją);
  • Instytut CCM (wsparcie Sądów powszechnych oraz Sądów Arbitrażowych w wykonywaniu szczegółowych analiz terminowych i kosztowych w skomplikowanych okolicznościach stanu faktycznego).

Podstawowym sektorem działalności CCM jest przede wszystkim budownictwo infrastrukturalne, a zwłaszcza budownictwo drogowe oraz budownictwo kolejowe

Wymagania i oczekiwania jakie stawia firma studentom:

dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętności analityczne, rzetelność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań.

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na następujące stanowiska:

Ekspert/Specjalista ds. roszczeń i ryzyk

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie korespondencji kontraktowej w tym związanej z roszczeniami terminowymi i finansowymi oraz zmianami do Umowy
 • Analiza warunków kontraktowych (w tym FIDIC), zapisów SIWZ i dokumentów kontraktowych pod kątem ewentualnych ryzyk i okoliczności umożliwiających zgłaszanie roszczeń kontraktowych
 • Wsparcie dyrekcji kontraktu w działaniach zmierzających do minimalizacji skutków napotykanych utrudnień realizacyjnych
 • Wsparcie dyrekcji kontraktu w działaniach mających na celu zabezpieczenie kontraktu w dowody i dokumenty na wypadek ewentualnego sporu sądowego
 • Udział w spotkaniach na budowie (Rady Budowy, negocjacje)
 • Tworzenie zestawień i rejestru korespondencji
 • Wsparcie Zespołu przy sporządzaniu opinii prywatnych i sądowych

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na kontrakcie budowlanym w charakterze specjalisty ds. warunków kontraktowych i roszczeń od strony Wykonawcy
 • Wykształcenie kierunkowe techniczne (budownictwo lub architektura), ekonomiczne lub prawnicze
 • Znajomość warunków kontraktowych FIDIC (żółta i czerwona książka)
 • Znajomość branży budowlanej
 • Terminowość i samodzielność
 • Rzetelność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
 • Brak przeciwwskazań do pracy z tekstem
 • Mile widziane uprawnienia budowlane lub członkostwo w organizacjach zawodowych np. PIIB, SIDiR
 • Mile widziane doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń oraz rozwiązywaniu sporów przy zastosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów ADR (tytuł Rozjemcy, Mediatora lub Arbitra)

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w dużych i interesujących projektach z wielu sektorów budownictwa
 • Pełną wyzwań pracę w Zespole Ekspertów i Specjalistów, mających ugruntowaną renomę na rynku usług doradczych w branży budowlanej w Polsce
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wyposażenie stanowiska pracy (laptop, komórka)
 • System premiowy uzależniony od osiąganych wyników i rezultatów pracy

Specjalista ds. kosztorysowania i analiz kosztowych

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej i technicznej
 • Archiwizacja i analiza danych
 • Sporządzanie analiz kosztowych
 • Wsparcie przy sporządzaniu opinii prywatnych i sądowych
 • Wsparcie przy sporządzaniu i weryfikacji kalkulacji na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające

Wymagania:

 • Doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów na roboty budowlane lub w dziale ofertowania
 • Znajomość programów do kosztorysowania (preferowana Norma EXPERT)
 • Wykształcenie kierunkowe w zakresie budownictwa
 • Znajomość branży budowlanej
 • Terminowość i samodzielność
 • Rzetelność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
 • Brak przeciwwskazań do pracy z tekstem
 • Mile widziane uprawnienia budowlane w tym członkostwo w organizacjach zawodowych np. PIIB, SKB

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w dużych i interesujących projektach z wielu sektorów budownictwa
 • Pełną wyzwań pracę w Zespole Ekspertów i Specjalistów, mających ugruntowaną renomę na rynku usług doradczych w branży budowlanej w Polsce
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wyposażenie stanowiska pracy (laptop, komórka)

Informacje odnośnie projektów przy realizacji i obsłudze których braliśmy udział znajduje się na naszej stronie www w zakładce doświadczenie:

https://ccmanagement.pl/doswiadczenie/

Rekrutacja (kontakt): ccm@ccmanagement.pl  lub  https://ccmanagement.pl/kontakt/

Strona internetowa: https://ccmanagement.pl/

Skip to content