Program stażowy KomITywa

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) uruchomił profesjonalny, płatny program stażowy KomITywa. Nasza inicjatywa skierowana jest do absolwentów lub ambitnych studentów ostatniego roku informatyki lub kierunków pokrewnych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozpropagowanie  informacji o nowej inicjatywie OPI PIB wśród Państwa społeczności akademickiej.

W ramach programu KomITywa uruchomiliśmy aż pięć  ścieżek:

  • testerską,
  • dwie w zespołach Data Science,
  • programistyczną JAVA,
  • programistyczną XForms.

Możliwości jest dużo, a w trakcie minimum trzymiesięcznego a maksymalnie sześciomiesięcznego stażu każdy będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Stażyści będą pracować pod opieką dedykowanego mentora, który zadba, aby zadania były dopasowane do każdego umiejętności i zainteresowań. Na zakończenie wszyscy otrzymują certyfikat i referencje. Po odbyciu stażu istnieje również możliwość podjęcia współpracy z OPI PIB na stałe.

Uruchomiliśmy cztery edycje stażowe – wiosenną, letnią, jesienną i zimową. Każdy staż trwa co najmniej 80 godzin miesięcznie lub odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy. Gwarantujemy także dużą elastyczność – staż można odbyć w formie zdalnej lub hybrydowej.

Wszystkie informacje o programie KomITywa dostępne są na stronie: www.opi.org.pl/komitywa.

Skip to content