II edycja Konkursu „Innowacje w drogownictwie”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła II edycję konkursu „Innowacje w drogownictwie”.  Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2021 do 13 września 2022 r.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione w następujących kategoriach:

  1. materiały i technologie drogowe,
  2. inżynieria ruchu, inteligentne systemy zarządzania ruchem oraz rozwiązania BRD,
  3. optymalne konstrukcje inżynierskie.

Zgłoszenia wraz z dwustronicowym streszczeniem pracy dyplomowej należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa lub na adres email: konkurs@gddkia.gov.pl w terminie do 22 lipca 2022 roku.

Nagroda w Konkursie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przyznawana jest w każdej z trzech kategorii tematycznych w wysokości:

  1. I miejsce – 5 000 zł
  2. II miejsce – 3 000 zł   
  3. III miejsce – 2 000 zł

Więcej informacji o Konkursie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/innowacje-w-drogownictwie—ii-edycja

Skip to content