E-Health Hackathon

E-Health Hackathon jest inicjatywą skierowaną do studentów kierunków informatycznych, biotechnologicznych i bioinformatycznych.

E-Health Hackathon odbędzie się 8–9 października. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy. 

E-Health Hackathon to maraton programistyczny będący platformą wymiany wiedzy i pomysłów w różnych obszarach (pomiędzy ochroną zdrowia a szeroko pojętym IT). Projekt powstał jako odpowiedź na możliwości płynące z cyfryzacji oraz wyzwania związane ze zdrowiem. Jego celem jest wypracowanie rozwiązania informatycznego, które wesprze pacjentów, lekarzy i szeroko rozumiany system ochrony zdrowia w pilnie wymagającym poprawy obszarze zdrowia, jakim jest kardiologia.
Udział w wydarzeniu daje możliwość realizacji własnego innowacyjnego pomysłu informatycznego we współpracy z ekspertami w dziedzinie IT oraz zdrowia. Stwarza także możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w kierunku o rosnącym potencjale na rynku pracy. Dla trzech najlepszych projektów przygotowanych w postaci działającego interaktywnego prototypu organizatorzy i partnerzy wydarzenia przewidzieli nagrody. Nagrodą główną jest 20 000 zł oraz możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej.

E-Health Hackathon otrzymał patronat honorowy Ministerstwa Zdrowia i jest wspólną inicjatywą Warsaw Health Innovation Hub, Roche Polska i Janssen Polska realizowaną we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Celem Hackathonu jest zgromadzenie innowacyjnych pomysłów i przełożenie ich na rozwiązania informatyczne, które w praktyczny sposób wpłyną na poprawę opieki nad pacjentami kardiologicznymi. Dla trzech zwycięskich projektów przewidziano nagrody pieniężne.

Więcej informacji na stronie: https://federacjaprzedsiebiorcow.pl/

Skip to content