Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego


Już tylko do 12 października można zgłosić kandydatki i kandydatów do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
im. Tadeusza Mazowieckiego.

Chcemy docenić i uhonorować tych, którzy działają na rzecz miasta, za ich wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka.

W tegorocznej edycji nagradzane będą działania i projekty zrealizowane w 2021 roku.  Pula nagród to 30 tys. zł. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów i laureatki w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat. Zgłosić można jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów i kandydatek oraz do upowszechniania informacji o Nagrodzie dostępnymi Państwu kanałami.

W ubiegłorocznej edycji laureatami i laureatkami zostały osoby, które angażowały się m.in.
w sprawy ekologii, klimatu, kryzysu humanitarnego, organizowały akcje społeczne jak również działały w samorządzie szkoły. Sylwetki laureatów i laureatek można zobaczyć również na stronie: dzialam.um.warszawa.pl/laureaci-ii-nagrody

Zgłoszeń dokonać można za pośrednictwem formularza:


Kod QR przenoszący na stronę formularza à

Więcej informacji znaleźć można na stronie: dzialam.um.warszawa.pl/nagroda-dla-mlodych

Kod QR przenoszący na stronę  nagrody àDZIAŁANIA EDUKACYJNE W RAMACH NAGRODY

W ramach III edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego przygotowaliśmy bezpłatne warsztaty dla nauczycieli.

Warsztaty dla nauczycieli –  z pakietem edukacyjnym o Tadeuszu Mazowieckim

Dom Spotkań z Historią zaprasza nauczycieli/ki do wzięcia udziału w jednym z 4 warsztatów dotyczących pracy z komiksem o Tadeuszu Mazowieckim.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem maila:  mazowiecki@dsh.waw.pl
W razie pytań zachęcamy do kontaktu: 22 255 05 25

Warsztat 1: 20.10.2022 godz. 16:00-19:30
Dom Spotkań z Historią, Prowadzenie: Adam Rębacz

„Tadeusz Mazowiecki jako premier” oraz warsztat do filmu „Rewolucje przeprowadza się przez telefon”

W trakcie warsztatu nauczyciele i nauczycielki pracując na wybranych tekstach źródłowych oraz materiale filmowym zapoznają się z kulisami roku 1989 oraz z wyzwaniami rządu utworzonego przez Tadeusza Mazowieckiego związanymi z wdrażaniem reform ustrojowych, gospodarczych i społecznych.

Warsztat 2: 25.10.2022, godz. 16:00-19:30
Dom Spotkań z Historią, Prowadzenie: Justyna Dominiak

Przejść przez życie dobrze czyniąc”, oraz warsztat wokół wystawy „Mazowiecki najpierw jest się człowiekiem”

Podczas warsztatów nauczyciele i nauczycielki zapoznają się z zawartością komiksu oraz pakietu edukacyjnego nt. Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie poświęcone będzie wykorzystaniu komiksu jako tekstu kultury oraz narzędzia edukacji obywatelskiej. Do zrealizowania tego celu wykorzystamy scenariusz pt. „Przejść przez życie dobrze czyniąc”, zachęcający do odkrywania wartości płynących z idei wolontariatu. Druga część spotkania poświęcona będzie edukacyjnemu potencjałowi wystawy „Mazowiecki najpierw jest się człowiekiem”. Ekspozycja dostarczy kontekstów do rozmów na temat metod nauczania młodzieży o autorytetach w sposób atrakcyjny i przystępny.

Warsztat 3: 8.11.2022, godz. 16:00-20:00
Dom Spotkań z Historią, Prowadzenie: Justyna Dominiak

„Włącz się!” oraz gra miejska „W ślad za T. Mazowieckim”

Podczas warsztatów nauczyciele i nauczycielki zapoznają się z zawartością komiksu oraz pakietu edukacyjnego nt. Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie poświęcone będzie wykorzystaniu komiksu jako tekstu kultury oraz narzędzia edukacji obywatelskiej. Do zrealizowania tego celu wykorzystamy scenariusz pt. „Włącz się”, zachęcający do proaktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Druga część spotkania poświęcona będzie realizacji projektu gry miejskiej śladami Tadeusza Mazowieckiego. Ten temat zostanie omówiony w kontekście pracy metodą projektową z młodzieżą szkolną.

Warsztat 4: 15.11.2022, godz. 16:00-20:00
Dom Spotkań z Historią, Prowadzenie: Adam Rębacz

„Tadeusz Mazowiecki twórca ustawy o Samorządzie Terytorialnym”  oraz spacer dla nauczycieli śladami Tadeusza Mazowieckiego

W trakcie warsztatu wspólnie z nauczycielami analizując wybrane materiały źródłowe, zastanowimy się na czym polegała zmiana funkcjonowania samorządu w Polsce w 1990 roku oraz kim byli autorzy reformy samorządowej przeprowadzonej za rządów Tadeusza Mazowieckiego.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem maila: mazowiecki@dsh.waw.pl

Justyna Dominiak – absolwentka pedagogiki, kulturoznawstwa i zarządzania kulturą. Animatorka i edukatorka działań społecznych, autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Od wielu lat związana z warszawskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w których zajmowała się tworzeniem i wdrażaniem koncepcji programów z zakresu edukacji historycznej i o dziedzictwie. Interesuje się wykorzystaniem gier i procesów grywalizacyjnych w edukacji. 

Adam Rębacz – od 2014 roku pracuje w IX LO im. Klementyny Hofmanowej w Warszawie (wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, opiekun Samorządu Uczniowskiego). W dorobku pracy dydaktycznej Nagroda Burmistrza Dzielnicy Śródmieście (2014) oraz Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy (2018) za wybitne osiągniecia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej. Od 2018 roku członek zarządu Fundacji Kazimierza i Zofii Moczarskich. Współpracował z Instytutem Edukacji Artystycznej APS, Europejską Siecią Pamięć i Solidarność oraz Domem Spotkań z Historią.

Spot Laureatów Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego informujący o III edycji

Spot Prezydenta m.st. Warszawy dotyczący III edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

Plakat na Facebooku dotyczący III edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

Skip to content