XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest przedsięwzięciem budującym kulturę innowacyjności w środowisku akademickim i jest realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva.

Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie 55 medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2023 r.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.ksw.tu.kielce.pl

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Politechnice Świętokrzyskiej:
mgr Gabriela Leniart
email: ksw@tu.kielce.pl
tel. 41 34 24 358, 41 34 24 654

Skip to content