Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. produkują i serwisują sprzęt łączności na potrzeby Sił Zbrojnych oraz pozostałych służb mundurowych. Spółka oferuje również inny sprzęt, wykorzystywany na stanowiskach dowodzenia i kierowania różnych szczebli SZ RP. Ponadto jako operator satelitarny, WZŁ-1 S.A. mogą świadczyć usługi zarówno dla sektora wojskowego jak i cywilnego.

Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.

Branża: Obronność Państwa – Łączność

Kluczowe kompetencje:

  • Badania i Rozwój
  • Biuro Handlowe
  • Telekomunikacja
  • Mechanika
  • Mechatronika
  • Elektronika
  • Autodesk Inventor
  • Solidworks
  • Altium Designer
  • AutoCad LT
Skip to content